ตัวอย่างสำนวน“in the same boat”

“ล่มหัวจมท้าย”

ความหมาย

ร่วมทุกข์ยากด้วยกัน เสี่ยงภัยอันตรายร่วมกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี มักจะใช้ตามหลังกริยา ‘to be’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

It’s no use being miserable about the dangers of atomic war, we’re all in the same boat.

(Common English Sayings)

สามีภรรยาคู่นี้ ล่มหัวจมท้าย กันมาตลอด ไม่เคยทอดทิ้งกันเลย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in the same boat” เปรียบกับคนโดยสารที่อยู่ในเรือลำเดียวกันในทะเลมหาสมุทร ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากลมพายุ คลื่นใหญ่ และภัยธรรมชาติอื่นๆ ฉะนั้นคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายเหมือนกัน หรือเท่าๆ กัน เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนกัน เสี่ยงภัยอันตรายร่วมกัน ร่วมทุกข์ยากด้วยกัน

สำนวนไทย “ล่มหัวจมท้าย’’ เปรียบกับเรือเช่นกัน แต่คนละแง่ สำนวนไทยมาจากการที่สามีภรรยาลงเรือไปค้าขาย ช่วยกันทำมาหากิน ดังที่มักจะมีคำกล่าวว่า ‘ผัวถือท้ายเมียพายหัว’ หรือ ‘ผัวแจวท้ายเมียพายหัว’ เป็นการช่วยกัน เมื่อเรือล่มก็จมไปด้วยกัน ฉะนั้นสำนวน “ล่มหัวจมท้าย” จึงหมายถึงร่วมทุกข์ยากด้วยกัน สำนวนนี้มีความหมายแคบกว่าสำนวนอังกฤษ “in the same boat” เพราะมักจะใช้กับสามีภรรยาที่ร่วมทุกข์ยากด้วยกัน ส่วนสำนวนอังกฤษใช้ได้กับคนทั่วๆ ไปที่ตกอยู่ในอันตรายร่วมกัน ร่วมทุกข์กัน

(Visited 486 times, 1 visits today)