ตัวอย่างสำนวน “a fair-weather friend”

“เพื่อนกิน”

ความหมาย

เพื่อนที่ไม่ได้คบด้วยความจริงใจ คนที่เป็นเพื่อนเฉพาะเวลาที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนเท่านั้น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Everyone knows that John’s only a fair-weather friend.

(A Dictionary of American Idioms)

ผมได้ทราบความจริงแล้วว่า คุณเป็นเพียงเพื่อนกินเท่านั้น เวลานี้ผมเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ แต่คุณทำเฉยเมยเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a fair-weather friend” หรือ เพื่อนในยามที่อากาศดี หมายถึงเพื่อนเวลาที่สิ่งต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี ไม่มีปัญหา หรือความเดือดร้อนอันใด เป็นเพื่อนที่คบไม่ได้ เพราะมิได้มีความจริงใจ เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นจะพึ่งพามิได้ จะพากันหนีหน้าไปหมด สำนวนนตรงข้ามกับ “a friend in need” คือ เพื่อน ที่คงเป็นเพื่อน ให้ความช่วยเหลือในยามที่เราเดือดร้อน ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนแท้ ในภาษาอังกฤษมีภาษิตสอนใจ เกี่ยวกับเพื่อนว่า “a friend in need is a friend in deed’’ – เพื่อนในยามเดือดร้อนเป็นเพื่อนแท้

คนไทยเราไม่เปรียบเพื่อนที่ไม่มีความจริงใจ กับอากาศดี แต่ใช้ “เพื่อนกิน” หมายถึง คนที่เป็นเพื่อน เฉพาะเวลากิน เป็นเพื่อนที่ร่วมกิน ร่วมสนุกเท่านั้น สำนวน ‘’เพื่อนกิน” ตรงข้ามกับ ‘‘เพื่อนตาย” หมายถึง เพื่อนที่ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน สำนวน “เพื่อนตาย” จึงตรงกับสำนวนอังกฤษ “a friend in need” หรือเพื่อนในยามจำเป็น ในภาษาไทยก็มีภาษิตสอนใจเกี่ยวกับการคบเพื่อนเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ คือ “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” หมายความว่า เพื่อนกินนั้นมีมากมาย จะหาเมื่อไรก็หาได้ ส่วนเพื่อนตายนั้นหายากมาก เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

(Visited 2,313 times, 1 visits today)