ตัวอย่างจากสำนวน “a pain in the neck”

“ตัวแสบ”

ความหมาย

คน หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความรำคาญ ไม่พอใจอย่างยิ่ง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ มามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง   Anna is a dainty blue-eyed, eight-year-old with an IQ of 168. ‘She’s pain in the neck, a horrible child,’ says her mother …‘-she must know everything, win every argument and every game.’

(Daily Mirror 19 Nov 74)

ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแสบของแผนกนี้ ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะกลัวจะมีเรื่อง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a pain in the neck ” เปรียบความเจ็บปวดที่คอ กับคนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือความรำคาญอย่างมาก บางทีก็ใช้ “give someone a pain in the neck” หมายถึงทำให้รำคาญใจอย่างยิ่ง เช่น He finally asked for a divorce because his wife alwasy gave him a pain in the neck.

สำนวนไทย “ตัวแสบ” เป็นสำนวนพูดที่เพิ่งเกิดขึ้น ออกจะเป็นภาษาตลาด อาจจะมาจากความหมายเดิมที่ว่า “ทำเอาเราเจ็บแสบ” คนที่เป็นผู้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดเจ็บแสบ ถูกเรียกว่า “ตัวแสบ” หมายถึง คนที่ชอบทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้น คนเก่งหรือคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น คนที่ชอบเข้าไปขัดขวางกิจการของผู้อื่น ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญใจยิ่งนัก

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทย มีการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันคือ เปรียบความรู้สึกเจ็บปวด และเจ็บแสบ กับคนที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ความรำคาญใจอย่างมาก

(Visited 684 times, 2 visits today)