ตัวอย่างการใช้ FINALLY, AT LAST, AND IN THE END

Finally (ไฟแนล-ลิ) adv. คำนี้มี 2 ความหมายคือ
1. ใช้แสดง time order หรือ ลำดับเหตุการณ์ ลำดับเวลาหรือขั้นตอน
ตัวอย่าง
We need to increase productivity. We need to reduce unemployment. And finally, we need to make our exports competitive on world markets.
เราต้องการที่จะเพิ่มการผลิต ต้องการลดภาวะการว่างงาน และประการสุดท้ายต้องการจะแข่งขันการส่งออกไปตลาดโลก
2. ใช้แสดงเวลาที่เกิดเนื่องจากการรอคอยมานานสำหรับบางสิ่งบางอย่าง จนในที่สุดก็สำเร็จผล
ตัวอย่าง
After putting it off three times, we finally managed to have a holiday in Greece.
หลังจากที่เลื่อนกำหนดการออกไป 3 ครั้ง ในที่สุดเราก็ตกลงไปเที่ยว วันหยุดที่ประเทศกรีซ
หมายเหตุ  คำว่า finally มีความหมายเช่นเดียวกัน eventually (อิเวนชวล-ลิ) adv. โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้
The car didn’t want to start, but eventually
I managed to get it going.
รถไม่ติด แต่ในที่สุดมันก็ติด
At last (แอ็ท-ลาช์ท) adv. ใช้แสดงถึงการรอคอยหรือความล่าช้าที่ยาวนาน (a long wait or delay)
ตัวอย่าง
When at last they found him he was almost dead.
ในที่สุด พวกเขาก็พบเขาซึ่งใกล้จะตายแล้ว
James has passed his exams at last.
ในที่สุดเจมส์ก็สอบผ่าน
นอกจากนี้ เรายังใช้ at last ในการอุทาน (exclamation)
At last! Where the hell have you been?
โอ โฮ คุณไปอยู่ที่ไหนมา
In the end (อิน-ดิ-เอ็นด์) adv. ใช้เพื่อแสดงถึงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น
ตัวอย่าง
We made eight different plans for our holiday, but in the end we went to Birmingham again.
เราได้วางแผนการไว้ว่าจะไปเที่ยวในวันหยุดถึง 8 อย่าง แต่ผลสุดท้าย เราก็ตกลงไปเที่ยวเมืองเบอร์มิ่งแฮมอีกครั้ง
I left in the middle of the film. Did they get married in the end?
ผมออกมาขณะที่หนังฉายไปได้ครึ่งตอน ไม่ทราบว่าในที่สุดพวกเขาได้ แต่งงานกันหรือไม่
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 14,330 times, 15 visits today)