ตัวอย่างการใช้ ALLUSION, DELUSION, and ILLUSION

allusion (แอ็ลลูชั่น) n. หมายถึง a hint ; an indirect reference to something แปลว่า การกล่าวถึงหรือกล่าวพาดพิงเป็นนัยๆ ทางอ้อม
ตัวอย่าง
His allusions to my failures were unnecessary.
การกล่าวพาดพิงของเขาต่อความล้มเหลาของฉันไม่เป็นสิ่งจำเป็นเลย These frequent allusions to the details of his private life eventually compelled him to proffer his resignation.
การกล่าวพาดพิงเป็นนัยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาบ่อยๆ ผลักดันให้เขาต้องยื่นใบลาออก
delusion (ดีลูชั่น) n. หมายถึง a false belief; customary of fixed misconception แปลว่า ความเชื่อผิดๆ, ความเข้าใจผิดๆ, การใช้คำๆ นี้มีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดคือ เกี่ยวข้องกับความผิดของจิตใจ
ตัวอย่าง
The belief that we can dominate the world with nuclear weapons is a terrible delusion.
ความเชื่อที่ว่าเราสามารถจะครอบงำโลกโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นความเชื่อที่ผิดเป็นอย่างยิ่ง
She is under the delusion that I’m going to give her a lot of money.
เธอหลงผิดที่คิดว่าผมจะจ่ายเงินให้เธอจำนวนมาก
illusion (อิลลูชั่น) n. หมายถึง an unreal or misleading image presented to the vision แปลว่า สิ่งลวงตา
ตัวอย่าง
It was an illusion caused by the weak lights that made me think I saw a man in the shadows.
มันเป็นสิ่งลวงตาที่เกิดจากแสงไฟอ่อนๆ ที่ทำให้ฉันคิดว่าฉันเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,032 times, 1 visits today)