ตัวอย่างการใช้ AFRAID ในภาษาอังกฤษ

afraid (adj) ออกเสียง เออะ-เฟรด
*afraid ใช้กันมากทั้งในการสนทนา และงานเขียน
หลักการใช้
1. be afraid of นิยมนำมาใช้ในภาษาพูด (spoken language)
มากกว่าคำว่า fear
ตัวอย่าง
Don’t be afraid. I won’t hurt you.
อย่ากลัวเลย ผมไม่ทำร้ายคุณหรอก
Are you afraid of the dark?
คุณกลัวความมืดหรือเปล่า
2. I’m afraid … = I’m sorry, but … ใช้ในการปฏิเสธหรือใช้นำหน้าดำพูดใดๆ ที่เป็นข่าวร้าย ฯลฯ
ตัวอย่าง
I’m afraid I can’t help you.
ผมเกรงว่าจะช่วยคุณไม่ได้
I’m afraid your wife has had an accident.
ผมเกรงว่าภรรยาของคุณได้รับอุบัติเหตุ
3. I’m afraid not ใช้ในการตอบปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยกับอีกบุคคล
ตัวอย่าง
“Can you lend me 10 baht?”
“I’m afraid not.”
คุณให้ผมยืมเงินสัก 10 บาท ได้ไหม
ไม่ได้ค่ะ
“Could you help me move this table ?”
“I’m afraid not.”
คุณช่วยผมเลื่อนโต๊ะตัวนี้หน่อยได้ไหม
ไม่ได้ครับ
4. I’m afraid so ใช้ตอบรับหรือแสดงการเห็นด้วยตามบุคคลนั้น
ตัวอย่าง
“It’s going to rain.” ฝนกำลังจะตก
“Yes, I’m afraid so.” ใช่ ผมก็คิดเช่นนั้น
“War will happen soon.” สงครามจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
“I’m afraid so.” ผมก็เกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น
5. แม้ afraid จะเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งลักษณะหนึ่งของคุณศัพท์คือ ขยายคำนาม ก็ไม่สามารถใช้ afraid ขยายนามได้ หากจะใช้ต้องเป็นคำคุณศัพท์ตัวอื่นที่มีความหมายใกล้กัน นั้นคือ frightened
ตัวอย่าง
x John’s an afraid man.
/ John’s a frightened man.
จอห์นเป็นคนขี้ตกใจกลัว
x The afraid horse ran away from the fire.
/ The frightened horse ran away from the fire.
ม้าที่ตื่นกลัววิ่งหนีไปจากเพลิงที่ลุกไหม้
6. ปกติเราจะไม่ใช้ very afraid แต่จะใช้ very much afraid แทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ I’m afraid = I’m sorry
ตัวอย่าง
x I’m very afraid he’s out.
/ I’m very much afraid he’s out.
ผมเกรงว่าเขาจะออกไปข้างนอกแน่นอน
X I’m very afraid that she’ll die soon.
/ I’m very much afraid that she’ll die soon.
ผมเกรงว่า หล่อนจะตายในไม่ช้าแน่
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,220 times, 2 visits today)