ตัวอักษรย่อเดือนในภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร?

เพื่อความสะดวกในการเขียนเดือนในภาษาอังกฤษ หลายคนเลือกที่จะใช้ตัวอักษรย่อ (Abbreviation) แทนการเขียนแบบเต็ม ซึ่งการจะเลือกเขียนแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเขียนที่แตกต่างกัน ซึ่งหากไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายนัก การเลือกใช้ตัวย่อก็สะดวกและรวดเร็วดี

เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวย่อเดือนในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร

1. เดือนมกราคม : January  ตัวย่อคือ  Jan.

2. เดือนกุมภาพันธ์ : February ตัวย่อคือ Feb.

3. เดือนมีนาคม : March ตัวย่อคือ Mar.

4. เดือนเมษายน : April ตัวย่อคือ Apr.

5. เดือนพฤษภาคม : May ตัวย่อคือ May  (เป็นเดือนเดียวที่ไม่มีตัวย่อ)

6. เดือนมิถุนายน :  June ตัวย่อคือ Jun.

7. เดือนกรกฏาคม : July ตัวย่อคือ Jul.

8. เดือนสิงหาคม : August ตัวย่อคือ Aug.

9. เดือนกันยายน : September ตัวย่อคือ Sep. หรือ Sept.

10. เดือนตุลาคม : October ตัวย่อคือ Oct.

11. เดือนพฤศจิกายน : November ตัวย่อคือ Nov.

12. เดือนธันวาคม : December ตัวย่อคือ Dec.

 

สำหรับคำว่าเดือน นั้น มีตัวย่อ 2 แบบ ได้แก่ MTH และ MO

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

(Visited 226,015 times, 84 visits today)