ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ สนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ

การสอบถามเรื่องเวลา เป็นสิ่งที่เราสามารถเจอได้ทุกวัน เพราะว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วันนี้เรามีประโยคภาษาอังกฤษที่ไว้ใช้สอบถามว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ พูดเป็นภาษาอังกฤษ

A:    What time is it right now?
(ขณะนี้เวลาเท่าไร)
B:    It’s five twenty-five.
(ห้าโมงยี่สิบห้า)
A:    I’ve got five thirty-five.
(ฉันได้เวลาห้าโมงสามสิบห้า)
B:    You’re ten minutes fast then.
(ถ้างั้นคุณก็เร็วไป 10 นาที)
ฝึกพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
It’s five twenty-five.
a quarter after five         ห้าโมงสิบห้า            It’s a quarter after five.
twenty after five              ห้าโมงยี่สิบ              It’s five twenty after five.
five thirty                           ห้าโมงสามสิบ         It’s five thirty.
twenty to six                     ห้าโมงสี่สิบ              It’s twenty to six.
seven o’clock                   เจ็ดนาฬิกา                It’s seven o’clock.

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามเวลาแบบอื่น ๆ
It’s five o’clock, but I’ve got five to ten.
ขณะนี้เวลาห้านาฬิกา แต่ฉันได้เวลาสี่โมงห้าสิบ
You’ve ten minutes fast then.
ถ้างั้นของคุณก็เร็วไป 10 นาที
It’s five o’clock, but I’ve got ten to five.
ขณะนี้เวลาห้านาฬิกา แต่ฉันได้เวลาสี่โมทงห้าสิบ
You’ve ten minutes slow then.
ถ้างั้นของคุณช้าไปสิบนาที
It’s five fifteen, but I’ve got five twelve.
ขณะนี้เวลาห้าโมงสิบห้าแต่ฉันได้เวลาห้าโมงสิบสอง
You’ve three minutes slow then.
ถ้างั้นของคุณเร็วไป 3 นาที
It’s five twenty-five, but I’ve got five thirty.
ขณะนี้เวลาห้าโมงยี่สิบห้า แต่ฉันได้เวลาห้าโมงครึ่ง
You’ve five minutes fast then.
ถ้างั้นของคุณก็เร็วไปห้านาที

(Visited 1,813 times, 1 visits today)