ดีใจที่ได้พบคุณ ภาษาอังกฤษ แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน

ในแต่ละวันเราจะได้เจอคนมากหน้าหลายตาทั้งเพื่อนเก่า เพื่อนร่วมงาน และในบางครั้งเราก็มีโอกาสในการพบปะเพื่อนใหม่ การสร้างความประทับใจให้แก่คนที่เราเพิ่งรู้จักเป็นเรื่องที่สำคัญ สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ก็คือ พูดว่าเรายินดีที่ได้เจอเค้าขนาดไหน เป็นการแสดงความดีใจ ความจริงใจให้แก่กัน ในการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวการความดีใจที่ได้พบคุณ เพื่อน ๆ สามารถพูดได้ง่าย ๆ ได้ดังนี้ค่ะ

ดีใจที่ได้พบคุณ แสดงความยินดีด้วยภาษาอังกฤษ

A :     I’m pleased to meet you.
(ฉันยินดีที่ได้พบคุณ)
B :    The pleasure is mine.
(ฉันก็ยินดีเช่นเดียวกัน)
A :    I’ve heard John speak about you.
(ฉันได้ยินจอห์นพูดถึงคุณเสมอ)
B :    Only good things, I hope.
(หวังว่าคงพูดแต่สิ่งที่ดีนะ)

ลองพูดแสดงความยินดีแบบอื่น ๆ ให้เค้ารู้สึกประทับใจ
I’m pleased to meet you.
delighted    (ยินดี ดีใจ)                            I’m delighted to meet you.
to see    (พบ เห็น)                                      I’m pleased to see you.
happy    (สุขใจ)                                         I’m happy to meet you.
so soon    (ภายในไม่ช้า เร็ว)                   I’m pleased to meet you so soon.
glad        (ดีใจ ยินดี)                                  I’m glad to meet you.

บทสนทนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความยินดี หรือการพูดถึงกันในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
John speaks about you.
(จอห์นพูดถึงคุณ)
I’ve heard him speak about you.
(ฉันได้ยินเขาพูดถึงคุณ)
John mentions you.
(จอห์นเอ่ยถึงคุณ)
I’ve heard him mention you.
(ฉันได้ยินเขาเอ่ยถึงคุณ)
John describes you.
(จอห์นพรรณาถึงคุณ)
I’ve heard him describe you.
(ฉันได้ยินเขาพรรณาถึงคุณ)
John refers to you
(จอห์นอ้างชื่อคุณ)
I’ve heard him refer to you
(ฉันได้ยินเขาอ้างชื่อคุณ)

(Visited 1,276 times, 9 visits today)