ฉันไม่มีแบงค์ย่อยไปกว่านี้แล้ว บอกเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t have any change with me. (ไอ โด้น’ แฮฟว เอนนี่ เชนจ วิธ มี)
ฉันไม่มีใบย่อยไปกว่านี้
Jinta : Are you ready to go ?
จินทะ : (อา ยู เรดดี ทู โก)
คุณพร้อมที่จะไปกันรึยัง
Margaret : Any time !
มาร์กาเร็ท : (เอนนี่ ไทม !)
ทุกเวลาเลย
Jinta    : Let’s get going. How much do we owe you?
จินทะ : (เลท’ส เกท โกอิง. ฮาว มัช ดู วี โอว ยู)
งั้นพวกเราไปกันเถอะ เราจะต้องจ่ายคุณเท่าไร
(ทั้งหมดราคาเท่าไร)
Coffee Shop Man : That’ll be 50 c. … Aw, a fifty dollar bill? That’s too big. Don’t you have anything smaller?
คอฟฟี ชอพ แมน : (แธ็ท’ล บี 50 เซนท. … ออ, อะ ฟิฟที ดอลละ บิล แธท’ส ทู บิก. โด้น’ท ยู แฮฟว เอนนี่ธิง สมอลเลอะ)
ทั้งหมดราคา 50 เซนด์ ออ…ธนบัตรใบละ 50 ดอลลาร์
Jinta    : No, I don’t have change with me.
Do you happen to have any small money?
จินทะ : (โน, ไอ โด้น’ท แฮฟว เชนจ วิธ มี.
ดู ยู แฮพเพน ทู แฮฟว เอนนี่ สมอล มันนี่)
ไม่ฉันไม่มีใบย่อยกว่านี้ คุณสามารถแลกเปลี่ยนมันได้ไหม
Margaret    : No, I don’t either, at the moment.
มาร์กาเรท    : (โน, ไอ โด้น’ท อีเธอะ, แอท เธอะ โมเม้นท)
ในขณะนี้ฉันก็ไม่มีด้วย
Jinta : We’re in a fix. All other shops are closed. What’re we going to do?
จินทะ : (วี,อา อิน อะ ฟิค’ซ. ออล อัธเธอะ ชอพส อา โคลส. ว็อท’ส วี โกอิง
ทู ดู)
เรามีตามที่บอก ร้านอื่นๆ ก็ปิดกันแล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 209 times, 1 visits today)