คุณแต่งงานหรือยัง ฉันยังโสดพูดเป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ

ในการบอกถึงสถานภาพสมรส หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่าย ๆ เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานภาพ รวมไปจนถึงประโยคการพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อบอกสัมพันธภาพต่าง ๆ มาเรียนรู้กันค่ะ

คุณโสดมั้ย แต่งงานแล้วหรือหรือยัง ภาษาอังกฤษ

Are you single?

คุณโสดใช่มั้ย

Yes, I am single.

ใช่ค่ะ ฉันโสด

No, I am married.

ไม่ค่ะ ฉันแต่งานแล้ว

Are you married?

คุณแต่งงานแล้วใช่มั้ย

Yes, I am.

ใช่ค่ะ แต่งงานแล้ว

No, I am single.

ไม่ ฉันโสด

I am engaged.

ฉันหมั้นแล้ว

I am divorced.

ฉันหย่าแล้ว

I am a widow.

ฉันเป็ฯม่าย

We are separated.

เราแยกกันอยู่

I am seeing Jane

ฉันคบกับแจนอยู่

He is my spouse.

เขาเป็นคู่ชีวิตของฉัน

We have been married for 23 years.

เราแต่งงานกันมาแล้ว 23 ปี

My lover and I are living together.

ฉันกับคนรักอาศัยอยู่ด้วยกัน

(Visited 10,693 times, 1 visits today)