ฉันเอาตัวนี้แหละ บอกคนขายเป็นภาษาอังกฤษว่าจะซื้อแล้วนะ

I’ll take it. (ไอ’ล เทค อิท)
ฉันเอาตัวนี้
Jinta : Come to think of it, you’re asking me to pay a lot for a sweat shirt which doesn’t fit me.
จินทะ : (คัม ทู ธิงค ออฟ อิท, ยู’อา อาสคคิง มี ทู เพย์ อะ ลอท ฟอ อะ สเวท เชิร์ท วิช ดัสซึ่น’ท ฟิท มี)
ฉันจะคิดดู คุณให้ฉันจ่ายมากไปสำหรับเสื้อกีฬาตัวนี้ซึ่งไม่พอเหมาะกับฉัน
Clerk : Come to think of it, you’re offering to pay LESS for MORE cloth.
เคลิร์ค : (คัม ทู ธิง ออฟ อิท, ยู’อา ออฟเฟอะริง ทู เพย์ เลส ฟอ มอร์ คลอธ)
คุณก็คิคดู คุณจะจ่ายในราคาถูกสำหรับเสื้อผ้าที่ดี
Jinta : Ha, ha, ha. O. K. Let’s meet halfway. I’ll take it for $27.
Thank you for your time.
จินทะ : (ฮา, ฮา, ฮา, โอ.เค. เลท’ส มีท ฮาล์ฟเวย์. ไอ’ล เทค อิท ฟอ 27ดอลละ แธ็งค กิ้ว ฟอ ยัวร์ ไทม)
ตกลงพบกันครึ่งทาง ฉันให้ 27 ดอลล่าร์ ขอบคุณ คุณ.
Clerk : Thank you very much. Please call again.
เคลิร์ค : (แธ็งค กิ้ว เวรี มัช. พลีส คอล อะเกน)
ขอบคุณมาก กรุณาเรียกอีกครั้ง
Jinta : I will. I’m sweating after the bargaining.
จินทะ : (ไอ วิล. ไอ’ม สเวททิง อาฟเทอะ เธอะ บาร์เกนนิง)
ฉันจะได้ออกกำลัง (ให้เหงื่อออก) หลังจากการซื้อ (ได้ราคาถูก)
Clerk : The sweat shirt is already helping you feel warm.
เคลิร์ค : (เธอะ สเวท เชิร์ท อิส ออลเรดดี เฮลพพิง ยู ฟิล วอร์ม)
เสื้อกีฬาแขนแยวตัวนี้ จะทำให้คุณอบอุ่น
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 475 times, 1 visits today)