ฉันเกรงว่าเราจะไปไม่ทัน พูดภาษาอังกฤษให้เข้าใจกัน

I’m afraid we won’t be in time.

(ไอ’ม อะเฟรด วี โว้น’ท บี อิน ไทม)
ฉันเกรงว่าเราจะไปไม่ทัน
Alex : That’s enough, The puppy has had plenty.
อเลคซ : (แธท’ส อีนัฟ1 เธอะ พัพพี แฮส แอด เพลนที)
นั่นพอแล้ว ลูกสุนัขอิ่มแล้ว
Jinta : Not quite. I have some more cookies. Look !
จินทะ : (น็อท ไควท. ไอ แฮฟว ซัม มอร์ คุคคีส. ลุค !)
มันไม่อิ่มหรอก ฉันมีขนมคุกกี้มาให้ ดูนั่น !
Alex : It’s time you stopped feedine it. If you give all the cookies you have, that will be just too much for the puppy.
อเลคซ : (อิท,ส ไทม ยู สทอพดฺ ฟีดดิง อิท. อิฟ ยู กิฟว ออล เธอะ คุคคีส ยู แฮฟว, แธท วิล บี จัสท ทู มัช ฟอ เธอะ พัพพี)
ได้เวลาที่คุณหยุดให้อาหารมันแล้ว ถ้าคุณให้คุกกี้ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ นั่นมันจะมากเกินไปสำหรับลูกสุนัข
Jinta : Never mind. It still looks hungry.
จินทะ : (เนฟเวอะ ไมด. อิท สทิล ลุคส ฮังกรี)
ไม่เป็นไร มันยังคงดูเหมือนหิวอยู่
Alex : I’m afraid we won’t be in time for school. Let’s get going, or we’ll be late.
อเลคซ : (ไอ’ม อะเฟรด วี โวัน’ท บี อิน ไทม ฟอ สคูล. เลท’ส เกท โกอิง,ออ วี’ล บี เลท)
ฉันเกรงว่าเราจะไปโรงเรียนไม่ทันเวลา เริ่มไปตอนนี้ หรือพวกเราจะไปสาย
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 21,122 times, 21 visits today)