ฉันยังทำรายงานไม่เสร็จ ฉันจะทำมันมา พูดภาษาอังกฤษกับคุณครู

I had it coming.

(ไอ แฮด อิท คัมมิง)
ฉันจะทำมา
Miss Grind : You said you hadn’t finished the paper yet, didn’t you?
มิส ไกรด : (ยู เซด ยู แฮดดึน’ท ฟินนิชด เธอะ เพเพอะ เยท, ดิด’ท ยู)
คุณพูดว่าคุณยังทำรายงานไม่เสร็จใช่ไหม
Jinta : Yes, I did. I mean, no, I haven’t.
จินทะ : (เยส, ไอ ดิด. ไอ มีน, โน, ไอ แฮฟวึน’ท)
ใช่ ฉันหมายความว่าฉันยังทำไม่เสร็จ
Miss Grind : What are you talking about ? You haven’t even started writing it, have you?
มิส ไกรด : (วอท อา ยู ทอคคิง อะเบาท ? ยู แฮฟวึน’ท เอฟเวน สทาร์เทด ไรทิง อิท, แฮฟว ยู)
คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร คุณยังไม่ได้เริ่มเขียนมันเลยใช่ไหม
Jinta : Wow ! How did you know that ?
จินทะ : (วาว ! ฮาว ดิด ยู โนว แธ็ท)
คุณรู้ได้อย่างไร
Miss Grind : How I got the idea doesn’t matter. Listen ! You come to “Saturday School” and finish the paper. All right ?
มิส ไกรด : (ฮาว ไอ กอท เธอะ ไอเดีย ดัสซึ่น’ท แมทเทอะ. ลิสเซิน I ยู คัม ทู “แซทเทอเดย์ สคูล” แอนด ฟินนิช เธอะ เพเพอะ. ออล ไรท)”
ฉันได้ความคิดเรื่องนี้ได้อย่างไร ฟัง คุณมาโรงเรียนวันเสาร์ พร้อมทั้งรายงานที่เสร็จ. ตกลงไหม
Jinta : All right. I’ll miss a fun day. But O. K. I had it coming.
จินทะ : (ออล ไรท. ไอ’ล มิส อะ ฟัน เดย์. บัท โอ.เค. ไอ แฮด อิท คัมมิง)
ตกลง ฉันจะต้องพลาดในวันสนุกๆ แต่ไม่เป็นไร ฉันจะทำมันมา
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 3,158 times, 5 visits today)