ฉันมีความสุขมาก ๆ และรู้สึกดี พูดเป็นภาษาอังกฤษ

คงไม่มีใครในโลกไม่เคยมีความสุข ไม่เคยมีเสียงหัวเราะ วันนี้เรามาประกาศให้โลกรู้กันค่ะว่า เรากำลังมีความสุขมาก ๆ และรู้สึกดีสุด ๆ และไม่ใช่ประกาศธรรมดา มาพูดเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ โดยวันนี้เรามีประโยคภาษาอังกฤษที่เพื่อน ๆ สามารถนำไปพูดได้ว่า ฉันมีความสุขมาก ๆ ฉันรู้สึกดีมาก ๆ เลย ลองมาดูกันค่ะว่าจะมีประโยคภาษาอังกฤษประโยคไหนที่จะแทนความรู้สึกมีความสุขของเพื่อน ๆ ได้บ้าง

ฉันมีความสุข ภาษาอังกฤษ

I’m really happy. แปลว่า ฉันมีความสุขมากจริง ๆ
I’m so happy. แปลว่า ฉันมีความสุขมาก
I’m happy. แปลว่า ฉันมีความสุข
I’m very happy right now. แปลว่า ตอนนี้ฉันมีความสุขมาก ๆ
I don’t think I can be any happier right now. แปลว่า ตอนนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีความสุขไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว
I feel so happy. แปลว่า ฉันรู้สึกมีความสุขมาก
I feel great. แปลว่า ฉันรู้สึกดีมาก
I feel wonderful. แปลว่า ฉันรู้สึกดีมาก
What a great feeling. แปลว่า มันรู้สึกดีอะไรอย่างนี้
Nothing could be more wonderful. แปลว่า ไม่มีอะไรวิเศษกว่านี้อีกแล้ว

แต่ในความจริงแล้ว เราก็ควรจะพูดเสริมไปด้วยว่า ฉันรู้สึกมีความสุขมาก ๆ เพราะอะไร เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น หรือการอธิบายถึงความสุขของคนอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

I was happy when I received a gift from you.

ฉันรู้สึกมีความสุข เมื่อฉันได้รับของขวัญจากคุณ

My parents won’t be happy if I drop out of school.

พ่อแม่ของฉันคงจะไม่มีความสุข ถ้าฉันออกจากโรงเรียน

I’m so happy for you. That’s wonderful news.

ฉันรู้สึกมีความสุขกับคุณด้วย มันเป็นข่าวดีมาก ๆ เลย

(Visited 57,263 times, 19 visits today)