ฉันภูมิใจ ภาษาอังกฤษ สำนวนการใช้

เพื่อน ๆ หลายคนต้องเคยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบ้าง ความรู้สึกภูมิใจ ก็คือ การที่เรารู้สึกมีความสุข รู้สึกดีเมื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ทำใหเรารู้สึกว่ามันดีจริง ๆ เลยที่ฉันได้รู้จัก ฉันได้สัมผัส หรือฉันได้เป็น วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความภูมิใจ เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย ๆ

ฉันภูมิใจ ภาษาอังกฤษ

คำว่าภูมิใจในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Pride (n.) คือ ความรู้สึกดี ๆ เมื่อคุณ หรือคนใกล้ชิดคุณได้ทำอะไรดี ๆ หรือเป็นเจ้าของสิ่งดี ๆ เช่น

His parents watched with pride as John went up to get his diploma.

My house is my pride. บ้านคือความภาคภูมิใจของฉัน

ส่วนคำว่า Proud ที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ เป็นคำ Adjective ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกยินดีในการทำสิ่งดี ๆหรือการเป็นเจ้าของสิ่งดี ๆ เช่นกัน

เอาล่ะค่ะ เรามาดูสำนวนการพูดว่าฉันภูมิใจกัน

ฉันภูมิใจ จะใช้คำว่า I’m proud of + noun. เช่น

I’m proud to be Thai. ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย

Wat Phra Kaew is the most beautiful temple in Thailand. It makes me proud to be Thai.

Somebody’s pride and joy  : บางสิ่ง หรือบางคนที่มอบสิ่งดี ๆ ให้คนหนึ่ง ทำให้เค้ารู้สึกดีใจ และยินดีมีความสุข

Their new grandchild is their pride and joy. พวกหลาน ๆ คือความภาคภูมิใจและวามสุขของพวกเขา

take pride in somebody/something  : ความรู้สึกยินดี และภูมิใจเมื่อบางคนทำบางอย่างสำเร็จ

Do you take pride in being Thai?  คุณภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมั้ย

take pride in something/in doing something  : การทำบางสิ่งอย่างดี และอย่างระมัดระวัง

I wish you took more pride in your workout.  ฉันหวังว่าคุณจะให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้นนะ

They are very proud of their hometown.  พวกเขารู้สึกภูมิใจในบ้านเกิดของพวกเขา

(Visited 18,632 times, 5 visits today)