ฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน พูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

I’ll think about it. (ไอ’ล ธิงค อะเบาท อิท)

Jinta : Hey, Margaret ! Why haven’t I come up with the idea?
จินทะ : (เฮย์, มาร์กาเร็ท ! วาย แฮฟวึ่น’ท ไอ คัม อัพ วิธ เธอะ ไอเดีย) มาร์กาเรท ทำไมฉันไม่เสนอความคิดไป
Margaret : What idea? No more bargaining, please.
มาร์กาเร็ท : (ว็อท ไอเดีย? โน มอร์ บาร์เกนนิง. พลีส)
ความคิคอะไร ฉันคิคว่าคงไม่ลดแล้ว
Jinta :  No. I just thought if I bought another one for you, we could go around in matching sweat shirts.
จินทะ : (โน. ไอ จัสท ธอท อิฟ ไอ บอท อะนาเธอะ วัน ฟอ ยู, วี คูด โก อะเรานด อิน แมชชิง สเวท เชิร์ทส)
ไม่ ฉันคิดว่าถ้าฉันซื้ออีกตัวหนึ่งสำหรับคุณ เราก็จะมีเสื้อกีฬาแขนยาวเป็นคู่ๆ
Clerk : In that case, I could come down one more dollar with the second one.
เคลิร์ค : (อิน แธท เคส, ไอ คูด คัม ดาวน วัน มอร์ ดอลละ วิธ เธอะ เซอคัน วัน)
ในกรณีนี้ ฉันจะได้ถูกลงมากกว่าดอลล่าร์สำหรับตัวที่สอง
Margaret : The whole idea sounds all too sudden. I’ll think about it.

มาร์กาเร็ท : (เธอะ โฮล ไอเดีย เซาน์ดส ออล ทู ชัดดัน. ไอ’ล ธิงค อะเบาท อิท)
ความคิดนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาฉับพลัน ฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน
Jinta : It just popped into my head, that’s all (To the clerk) O. K. I’ll think about it.
จินทะ : (อิท จัสท พอพด อินทู ไม เฮด, แธ็ท’ส ออล (ทู เธอะ เคลิร์ค) โอ.เค. ไอ’ล ธิงค อะเบาท อิท)
ฉันเกิดความคิดขึ้นในหัวแว่บ น่าจะตกลง (สำหรับพนักงานขาย)
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 224 times, 1 visits today)