ฉันคิดว่าคุณเป็นใครบางคน ประโยคภาษาอังกฤษ พูดตอนเข้าใจผิด

Sorry, I took you for somebody else. (ซอรี, ไอ ทุค ยู ฟอ ซัมบอดี เอลส)

Ice Cream Man : Say, Jinta. There’s a girl standing outside the shop.
Looks like she’s been waiting for somebody.
ไอซ ครีม แมน :  (เซย์, จินทะ. แธ’ส อะ เกิร์ล สแทนดิง เอาทไซด เธอะ ชอพ.
ลุคส ไลค ชี’ส บีน เวททิง ฟอ ซัมบอดี)
จินทะ ดูผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างนอกร้านสิ มองดูเหมือนว่า หล่อนกำลังคอยใครอยู่
Jinta    : Where ? Which one ?
จินทะ :  (แว วิธ วัน)
ที่ไหน คนไหน
Ice Cream Man : Turn around. Over there ! No, no. The other way.

ไอซ ครีม แมน : (เทิร์น อะเรานด. โอเวอะ แธ ! โน, โน. เธอะ อัธเธอ: เวย์) หมุนด้านโน่น อยู่โน่น ไม่ใช่ไม่ อยู่อีกทางหนึ่ง
Jinta    : There she is! (Goes up to the girl) There you are,
Margaret. What’s been keeping you?
จินทะ : (แธ ชี อิส ! (โกส อัพ ทู เธอะ เกิร์ล) แธ ยู อา,
มาร์กาเร็ท. ว็อท’ส บีน คีพพิง ยู)
นั่นหล่อน (เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้น) มาร์กาเร็ท หล่อนอยู่นั่นนี่ คุณไปทำอะไรอยู่ไหนมา
Girl    : (Turns around and glares) Too bad I’m not your
Margaret. I’m Marjorie.
เกิร์ล    : (เทิร์น อะเรานด แอนด แกลร์) ทู แบด ไอ’ม น็อท ยัวร์
มาร์กาเร็ท. ไอ’ม มาร์ โจริ)
(หันกลับมาและมองด้วยความโกรธ) ไม่ดีเลย ฉันไม่ไช่มาร์กาเร็ทของคุณ นั่นคือมาร์โจริ
Jinta : Sorry, I took you for somebody else.
จินทะ : (ซอรี, ไอ ทุค ยู ฟอ ซัมบอดี เอลส)
ขอโทษ ฉันคิดว่าเป็นใครบางคน
Girl : That’s all right. Good luck I
เกิร์ล :  (แธท’ร ออล ไรท. กูด ลัค!)
ไม่เป็นไร ขอไห้โชคดี
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 558 times, 2 visits today)