ฉันคาดว่าจะพบคุณ ประโยคภาษาอังกฤษพูดง่าย ๆ

I’ll be expecting you then. (ไอ’ล บี อิคซเพคทิง ยู เธ็น)

Jinta : What time will you be free from school ?
จินทะ : (ว๊อท ไทม วิล ยู บี ฟรี ฟรอม สคูล)
คุณเลิกเรียนเป็นเวลาอะไร
Margaret : Oh, the last class will be over around 3 o’clock.
Any time after that is O. K.
มาร์กาเร็ท : (โอ, เธอะ ลาสท คลาส วิล บี โอเวอะ อะเรานด 3 โอ’คลอค. เอนนี ไทม อาฟเทอะ แธท อิส โอ.เค.)
ชั่วโมงเรียนสุดท้ายก็ประมาณ 3 โมงเย็น เวลาหลังจากนั้นก็จะว่าง
Jinta : Then, let’s make it 3:15. The meeting place will be ….
จินทะ : (เธ็น, เลท’ส เมค อิท 3:15. เธอะ มีททิง เพลส วิล บี…)
ดังนั้น พวกเรานัดเวลา 3:15 สถานที่นัดพบจะเป็นที่….
Margaret : How about that new ice cream shop on Main ?
มาร์กาเร็ท : (ฮาว อะเบาท แธ็ท นิว ไอซ ครีม ชอพ ออน เมน)
แล้วร้านไอศกรีมร้านใหม่บนถนนเมนล่ะ
Jinta : Perfect ! O. K.,then. I’ll be expecting you at 3 : 15 at the ice cream shop on Main. See you then.
จินทะ : (เพอเฟคท ! โอ.เค.เธ็น. ไอ’ล บี อิคซเพคทิง ยู แอท 3:15 แอท เธอะ ไอซ ครีม ชอพ ออน เมน. ซี ยู เธ็น)
ดีทีเดียวตกลงว่าฉันจะไปพบคุณที่ร้านไอศกรีมบนถนนเมนเวลา 3:15 แล้วพบกัน
Margaret : See you later.
มาร์กาเร็ท : (ซี ยู เลทเทอะ)
แล้วค่อยเจอกันนะ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 1,005 times, 1 visits today)