จดหมายถึงเพื่อนในโอกาสวันเกิด(To a friend on the occasion of birthday)

To a friend on the occasion of his or her twenty-first birthday

ถึงเพื่อนในโอกาสวันเกิดมีอายุครบ 21 ปี

18 Rajaprarob Road

Bangkok

July 12, 2012

My dear Jill:

     It is hard for me to believe that you are twenty-one years of age today and that you have really “grown up” for it seems that yesterday you were a little baby in your mother‘s arms. Nevertheless. I do not feel you are more grown up today than you were yesterday.

     In my view, your parents feel the same thing as 1 do. This is the reason why they still treat you as a little child. But you should bear with it gracefully.

     Please accept the little present I have enclosed for your twenty-first birthday. At the same time, I hope you will have a good time at your birthday party tonight.

     All my very best wishes for loday and for the future.

With much love from

Margaret

คำศัพท์ที่ควรทราบ

occasion – โอกาส

birthday – วันเกิด

hard – ยาก

believe – เชื่อ

age – อายุ

really – อย่างจริงจริง

grown up – โตขึ้น

seems – ดูเหมือน

baby – เด็ก

arms – แขน

nevertheless – อย่างไรก็ดี

feel  – รู้สึก

Vlew        – ความคิดเห็น

parents – บิดามารดา

reason – เหตุผล

treat – ปฏิบัติต่อ

bear with – อดทน

gracefully – อย่างนุ่มนวล

accept – รับ

present – ของขวัญ

enclosed – สอด, แนบ

good time – เวลาสนุกสนาน

party – งาน

best wishes – ความปรารถนาดีที่สุด

future – อนาคต

love – ความรัก

Expressions ที่ควรจดจำ

on the occasion of her birthday – เนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอ

to be hard for me to believe – ยากสำหรับฉันที่จะเชื่อ

to be twenty one years of age – มีอายุครบยี่สิบเอ็ดปี

to have really grown up – โตเป็นผู้ใหญ่อย่างจริงจัง

to be a little baby in arms – เป็นเด็กเล็กอยู่ในอ้อมแขน

in my view (opinion) – ตามความเห็นของฉัน

this is the reason why – นี่คือเหตุผลว่าทำไม…

to treat a person as – ปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหนึ่งเป็น…

to bear with (a person or thing) – อดทนกับ (บุคคลหรือสิ่งของ)

to have enclosed – สอดไว้ (ในซอง)

at the same time – ในเวลาเดียวกัน

to have a good time – มีเวลาที่สนุกสนาน

all my very best wishes – ด้วยความปรารถนาดีที่สุดของฉัน

with much love from – ด้วยความรักมากมายจาก…

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๘ ถนนราชปรารภ

กรุงเทพ ฯ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จิล ที่รัก

     มันเป็นการยากลำบากสำหรับฉันที่จะเชื่อว่า เธอมีอายุครบยี่สิบเอ็ดปีในวันนี้ และเธอได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ เพราะมันดูเหมือนว่า เมื่อวานซืนเธอยังเป็นเด็กเล็กอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่ของเธออยู่ อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าเธอได้เติบโตขึ้นในวันนี้มากกว่าที่เธอเป็นอยู่เมื่อวานนี้

     ตามความเห็นของฉัน คุณพ่อและคุณแม่ของเธอคงรู้สึกอย่างเดียวกับฉัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อ และคุณแม่ของเธอจึงยังปฏิบัติต่อเธอเหมือนหนึ่งเธอเป็นเด็กๆ แต่เธอควรจะอดทนรับการปฏิบัตินั้นด้วยความนุ่มนวล

     โปรดรับของขวัญเล็กน้อยที่ฉันได้สอดมาในซองนี้ สำหรับการครบรอบยี่สิบเอ็ดปีของเธอ ในเวลาเดียวกัน ฉันหวังว่าเธอคงจะได้มีเวลาที่สนุกสนานในงานวันเกิดของเธอ ในคืนนี้

     ขอได้รับความปรารถนาดีที่สุดของฉันในวันนี้ และ

ในอนาคตด้วย

ด้วยความรักจาก

มาร์เกร็ต

(Visited 7,528 times, 4 visits today)