วิธีการเขียนจดหมายแบบ Indented style

Indented Style หมายความถึงวิธีการเขียนจดหมาย ซึ่งเขียนแต่ละบรรทัดของ the Heading และ the Inside Address โดยการย่อหน้าห่างจากบรรทัดแรกเป็นระยะห่างห้าตัวอกษร หรือมีมากกว่านั้น และข้างท้ายบรรทัดแต่ละบรรทัดต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน คือ ( , ; และ .) เขียนคำขึ้นต้นจดหมายชิดริมกระดาษด้านทางซ้ายมือ เขียนบรรทัดแรกของแต่ละวรรคในตัวจดหมายด้วยการย่อหน้าจากริมกระดาษทางซ้ายมือเข้าไปประมาณสิบตัวอักษร เขียนคำลงท้ายจดหมายให้ห่างจากกึ่งกลางของกระดาษจดหมายไปทางซ้ายมือไปเล็กน้อย ถ้าหากมี สิ่งที่จะต้องส่งพร้อมกันไปกับจดหมายแล้วก็ให้เขียนคำ Enclosure ต่ำกว่าบรรทัดสุดท้ายของ the Signature ลงไป พอสมควร

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างจดหมายต่อไปนี้

620 Phra Arthit Road,

Bangkok,

February 12, 2012.

Mr. John Smith, Manager.

Smith Company,

Bangkok.

Dear Mr, Smith :

     I write to ask you if you could help me in any way to get my daughter into your company. I know you employ many good girls and in consequence I am eager to get her a job as soon as possible.

     She is 20, was educated at the School of Business Administration, 150 Raja Borpit Road, and obtained the SBA Diploma.

     She knows book-keeping, shorthand, typing, Commercial Law and Secretary Science.

     If you could help me in any way or give me any advice as to place my daughter I should be very grateful.

Yours very sincerely,

……………………….

(charoon Charnchai)

คำแปลของจดหมายข้างบนนี้

๖๒๐ ถนนพระอาทิตย์

กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มร. จอห์นสมิธ, ผู้จัดการ

บริษัทสมิธ,

กรุงเพพฯ

คุณสมิธที่นับถือ,

     ผมเขียนจดหมายมาถามคุณว่า คุณสามารถจะช่วยผมได้ในทางใดๆ ในเรื่องที่จะให้บุตรีของผมได้เข้าทำงานในบริษทของคุณ ผมทราบว่าคุณจ้างพนักงานสาวดีๆ หลายคนทำงานอยู่ และเพราะฉะนั้นผมจึงต้องการที่หางานให้บุตรีของผมทำเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

     บุตรีของผมมีอายุ ๒๐ ปี ได้รับการศึกษาที่วิทยาลัยการค้า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ ถนนราชบพิธ และได้รับประกาศนียบัตร (จากวิทยาลัยแห่งนั้น)

     บุตรีของผมเข้าใจในเรื่องการบัญชี ชวเลข พิมพ์ดีด กฎหมายพาณิชย์ และวิชาเลขานุการ

     ถ้าคุณสามารถที่จะช่วยผมได้ในทางใดๆ หรือให้คำแนะนำแก่ผมในเรื่องที่จะให้บุตรีของผมได้ทำงาน ผมจะ รู้สึกขอบคุณมาก

ด้วยความนับถือ

…………………..

  (จรูญ ชาญชัย)

(Visited 833 times, 1 visits today)