จดหมายแบบ Simplified style

Simplified Style หมายความถึงวิธีการเขียนจดหมายซึ่งเขียนตามแบบ Full Block Style ทุกประการแต่ไม่ต้องเขียนชื่อของผู้พิมพ์จดหมายไว้ข้างล่างลายเซ็น

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

54/9 Dindaeng Road

Bangkok

December 15, 2012

Dear Charoon :

I know you are eager to read the book called Rama VI written by a friend of mine, so I am sending it to you on the occasion of your birthday. I should like to hear your view of it after you have perused it. I avail myself of this opportunity to wish you many happy returns of the day.

With best wishes,

Yours ever

Onyad

คำแปลของจดหมายข้างต้นนี้

๕๔/๙ ถนนดินแดง

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

จรูญที่รัก

ฉันทราบว่า คุณกระหายที่จะอ่านหนังสือชื่อ “รามาที่ ๖” ซึ่งเขียนโดยเพื่อนคนหนึ่งของฉัน ดังนั้นฉันจึงส่งมันมาให้เธอเนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอ ฉันอยากทราบความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ภายหลังที่เธอได้อ่านมันเรียบร้อยแล้ว

ฉันขอถือโอกาสอวยพรให้เธอได้ประสพวันที่มีความสุขเช่นนี้เรื่อยๆ ไป

ด้วยความปรารถนาดี

เช่นเคย

อ่อนหยัด

(Visited 242 times, 1 visits today)