จดหมายลาออกจากงาน(Letter of Resignation)

Dear Sir :

     I am very much regret to inform you that I have to resign my present position in your firm on the thirty-first of this month. The reason for this is that I have accepted a better position offered by an American firm on Patpong Road.

     I should thank you very much if you would permit me to resign on the above-mentioned date, so that I shall be able to go to work at the new firm on the first of next month.

Yours faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

resignation – การลาออก

resign – ลาออก

reason – เหตุผล

accepted – ยอมรับ

offered – เสนอให้

permit – อนุญาต

above-mentioned – ดังกล่าวข้างบนนี้

date – วันที่

Expressions ที่ควรจดจำ

to have to resign my position – ต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ของผม

to have to leave my position – ต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ของผม

to permit me to resign – อนุญาตให้ผมลาออก

to allow me to leave – อนุญาตให้ผมลาออก

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ผมมีความเสียใจเป็นอย่างมาก ที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ผมจะต้องขอลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันของผมในบริษัทของท่านตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือนนี้ เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่า ผมได้รับตำแหน่งที่ดีกว่านี้ที่เสนอโดย บริษัท อเมริกันแห่งหนึ่งที่ถนนพัฒน์พงษ์

     ผมจะขอบพระคุณมาก ถ้าหากท่านจะอนุญาตให้ผมลาออกได้ในวันที่ดังกล่าวข้างบนนี้ เพื่อว่าผมจะได้สามารถไปทำงานที่บริษัทใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนหน้า

ด้วยความสุจริตใจ

(Visited 12,908 times, 7 visits today)