จดหมายขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิด(Letter of thanks for a Birthday Present)

99 Phya Thai Road

Bangkok

July 14, 2012

My dear Margaret:

     Very many thanks for your kind letter, and for the lovely gift you have so kindly sent me. How wonderful it was of you to remember my birthday when you have so many other things to do or think about at the present time! It was also nice of you to have guessed so exactly what I should like to use.

     I am looking forward to your birthday on which I can send you something you have been longing fur.

     I hope soon to be able to meet you again.

With much love from

Jill

คำศัพท์ที่ควรทราบ

thanks = การขอบคุณ

lovely = น่ารัก

gift = ของขวัญ

kindly = อย่างมีใจกรุณา

sent = ได้ส่ง

wonderful = ประหลาด

remember = จำได้

other = อื่นๆ

to do = ทำ

to think about = คิดถึง

present = ปัจจุบัน

nice = กรุณา,ดี

guessed = คาดคิด

exactly = อย่างถูกต้อง

what = สิ่งที่

like  = ชอบ

use  = ใช้

looking forward = กำลังคอย

something = บางสิ่งบางอย่าง

longing for = กระหายอยากได้

soon = ในเร็วๆ นี้

meet  = พบปะสังสรรค์

Expressions ที่ควรจดจำ

to thank a person for something – ขอบคุณบุคคลสำหรับ

บางสิ่งบางอย่าง

to send a person a birthday gift – ส่งของขวัญวันเกิดให้แก่บุคคล

it is nice of you to remember – มันเป็นความดีของคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์จำได้

to have so many things to do – มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ

at the present time – ในเวลาปัจจุบัน

in ihe future – ในอนาคต

to have guessed so exactly  – คาดคิดได้อย่างถูกต้อง

to look forward to   – คอยคิดถึง

to be looking forward to see you – คอยคิดถึงที่จะพบคุณ

to have been longing for – กระหายอยากได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

๙๙ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มาร์เกร็ต ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับจดหมายของเธอ และสำหรับของขวัญที่น่ารักซึ่งเธอได้ส่งไปให้ฉัน มันช่างเป็นการประหลาดเสียนี่กระไร ที่เธอสามารถจดจำวันเกิดของฉันได้ ในเมื่อเธอเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำและขบคิดในปัจจุบันนี้ มันช่างเป็นความกรุณาของเธออย่างเหลือเกินอีกเหมือนกัน ที่สามารถคาดคิดได้อย่างถูกต้องถึงสิ่งที่ฉันชอบใช้

     ฉันกำลังคอยถึงวันเกิดของเธอ ซึ่งในวันนั้นฉันสามารถส่งบางสิ่งบางอย่างที่เธอกระหายอยากได้ไปให้เธอ

     ฉันหวังว่า คงสามารถพบเธอได้อีกในเร็วๆ นี้

ด้วยความรักจาก

จิล

(Visited 6,304 times, 4 visits today)