สำนวนภาษาอังกฤษที่คล้ายกับสำนวน“งมเข็มในมหาสมุทร”

look for a needle in a haystack”

ความหมาย

หาสิ่งที่ยากแก่การหา พ้นวิสัยที่จะหาพบ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

I knew that I should never find Henry in that crowd because it was like looking for a needle in a haystack.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

ตำรวจพยายามที่จะหาหลักฐานมาประกอบการพิจารณาคดีนี้ แต่ยากเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “look for a needle in a haystack ” และสำนวนไทย ”งมเข็มในมหาสมุทร” มีความคล้ายคลึงกันในการเปรียบเทียบของเล็กมากกับของใหญ่มาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นมีน้อยมาก หรือ แทบจะไม่มีเลย สำนวนอังกฤษกล่าวถึง การหาเข็มในกองฟาง ส่วนสำนวนไทยกล่าวถึง การงมหาเข็มในมหาสมุทร ความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ คนอังกฤษอเมริกัน และคนไทยมีความคิดตรงกันในการใช้เข็มเปรียบกับสิ่งที่เล็กมาก ทั้งๆ ที่ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่เล็กมาก นอกเหนือไปจากเข็ม

เข็มเป็นวัตถุที่เล็กมาก ถ้าตกไปที่พื้นก็แทบจะมองหาไม่พบ ยิ่งตกไปอยู่ที่กองฟาง ยิ่งหายากขึ้น หรือไม่มีทางจะหาพบเลย เพราะเข็มนอกจากจะมีขนาดเล็กมากแล้ว ยังมีรูปร่างคล้ายฟางด้วย เช่นเดียวกับการงมเข็มในมหาสมุทร มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล นอกจากนี้ยังลึกมากและมีคลื่นกระแสนํ้าพัดพาสิ่งต่างๆ ไปด้วย เมื่อเปรียบขนาดของเข็มกับมหาสมุทร เราจะเห็นภาพว่าการ งมเข็มในมหาสมุทรเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย เมื่อใช้เป็นสำนวนนี้จึงหมายถึง การหาสิ่งที่พบได้ยาก หรือไม่มีทางจะหาพบเลย

(Visited 2,625 times, 2 visits today)