คุณไม่สามารถตัดสินใจได้ สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ

you can’t make up your mind ? (ยู แคน’ท เมค อัพ ยัวร์ ไมด)
Jinta : Can you come over here ?
จินทะ : (แคน ยู คัม โอเวอะ เฮีย)
คุณมาที่นี่หน่อยได้ไหม
Margaret : Waht is it ?
มาร์กาเรท : (ว็อท อิส อิท)
มีอะไรหรือ
Jinta : There ! Look at that ! Isn’t that a nice sweat shint?
จินทะ : (แธ ! ลุค แอท แธ็ท ! อิสซึ่น’ท แธท อะ ไนซ สเวท เชิร์ท)
นั่นคุณดูนั่น นั่นเป็นเสื้อกีฬาแขนยาวที่ดูสวยคุณว่าไหม
Margaret : The one with the school name on?
มาร์กาเร็ท : (เธอะ วัน วิธ เธอะ สคูล เนม ออน)
ตัวที่มีชื่อโรงเรียนอยู่ใช่ไหม
Jinta : That’s it I’ve had my eye on that for some time.
จินทะ : (แธ’ท’ส อิท ไอ’แฮดว ไม อาย ออน แธท ฟอ ซัม ไทม)
ใช่นั่นแหละ บางครั้งฉันมามองดูมัน
Margaret : But you can’t make up your mind ?
มาร์กาเร็ท : (บัท ยู แคน’ท เมค อัพ ยัวร์ ไมด)
แต่คุณไม่สามารถตัดสินใจได้
Jinta : You took the words out of my mouth.
จินทะ : (ยู ทุค เธอะ เวิร์ดส เอาท ออฟ ไม เมาธ)
คุณชิงพูดไปเสียก่อน (พูดว่าไม่สามารถตัดสินใจได้)
Margaret : Why don’t we get in and have a closer look ?
มาร์กาเร็ท : (วาย โด้น’ท วี เกท อิน แอนด แฮฟว อะ โคสเซอะ ลุค)
ทำไมเราไม่เข้าไปและไปดูใกล้ๆ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 324 times, 1 visits today)