คุณไปไหนมาเหรอ ถามง่าย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ

เวลาเพื่อนหายหน้าหายตาไป เราก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนไปไหนมา ไปเที่ยวที่ไหนมารึเปล่า เราจะได้ขอของฝาก ฮ่า ๆ ไม่ใช่ค่ะ เราจะได้สอบถามให้รู้ เพื่อจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ และพูดคุยกันอย่างสนุก วันนี้เราเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษที่จะสอบถามว่าเพื่อนไปไหนมาได้อย่างง่าย ๆ พูดคุยภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนาน

คุณไปไหนมาเหรอ พูดภาษาอังกฤษ

A:    Where did you go?
(คุณไปไหนมา)
B:    We went to a beautiful beach.
(เราไปเที่ยวชายทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่ง)
A:    Did you swim in the ocean?
(ได้ว่ายน้ำในทะเลหรือเปล่า)
B:     Yes, but we swam close to the shore.
(จ้ะ, แต่เราว่ายอยู่แถวๆ ชายฝั่ง)

ประโยคอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
We went to a beautiful beach.
park             สวนสาธารณะ             We went to a park.
drove          ขับรถ                             We drove to a beautiful beach.
they             เขาทั้งหลาย                They went to a beautiful beach.
orchard      สวนผลไม้                    We went to a beautiful orchard.

ประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ทั้งประโยคคำถาม และประโยคคำตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Did you swim in the ocean?
คุณได้ว่ายน้ำในทะเลหรือเปล่า
Yes, we did.  We swam in the ocean.
จ้ะ เราได้ว่ายน้ำในทะเล
Did she go to the store?
เขาได้ไปที่ร้านหรือเปล่า
Yes, she did.  She went to the store.
จ้ะ เขาได้ไปที่ร้าน
Did they write in their office?
เขาได้เขียนหนังสือในที่ทำงานหรือเปล่า
Yes, they did.  They wrote in their office.
จ้ะ เขาได้เขียนหนังสือในที่ทำงาน
Did he read at the library?
เขาได้อ่านหนังสือในห้องสมุดหรือเปล่า
Yes, he did.  He read at the library.
จ้ะ เขาได้อ่านหนังสือในห้องสมุด

(Visited 28,491 times, 20 visits today)