คุณอยากทำอะไร พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่ที่ฝึกลูกน้อยพูดภาษาอังกฤษ หรือมีเพื่อนชาวต่างชาติ แล้วอยากจะถามเค้าว่า คุณอยากจะทำอะไร เพื่อน ๆ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ตามประโยคที่เราเสนอในวันนี้ได้เลยค่ะ

คุณอยากทำอะไร ภาษาอังกฤษ

A:    What would you like to do?
คุณอยากจะทำอะไรบ้าง
B:    I’d like to go shopping.
ฉันอยากจะไปซื้อของ
A:    I would too, but I can’t.
ฉันอยากจะไปเหมือนกัน แต่ไปไม่ได้
B:    May be we can go Friday or Saturday.
เราอาจไปวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็ได้

คุณอยากทำอะไรภาษาอังกฤษ

นอกจากคำถามที่ว่าอยากจะทำอะไร เพื่อน ๆ สามารถประยุกต์เป็นคำถามอื่น ๆ ได้ดังนี้
What would you like to do?
expect to see           คาดว่าจะได้เห็น               What would you expect to see?
prefer to eat            อยากจะทานมากกว่า       What would you prefer to eat?
wish to be                 อยากจะเป็น                       What would you wish to be?
want to become     ต้องการเป็น                       What would you want to become?
order to drink         สั่งเครื่องดื่มมาดื่ม            What would you order to drink?

ประโยคเพิ่มเติมที่เราสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษว่าเราอยากจะทำอะไรบ้าง
I’d like to see the movie.
ฉันอยากไปดูภาพยนต์
May be we can see one tomorrow night.
เราอาจไปดูคืนพรุ่งนี้ก็ได้
I’d like to go for a walk.
ฉันอยากไปเดินเล่น
May be we can go for one in the morning.
เราอาจไปดูสักเรื่องในตอนเช้าก็ได้
I’d like to go swimming.
ฉันอยากไปว่ายน้ำ
May be we can go tomorrow or the next day.
เราอาจไปพรุ่งนี้หรือวันถัดไปก็ได้
I’d like to go fishing.
ฉันอยากไปตกปลา
May be we can do it some other day.
เราอาจไปวันอื่นก็ได้

(Visited 2,206 times, 4 visits today)