คุณมีขนาดที่เล็กกว่านี้อีกไหม ถามเป็นภาษาอังกฤษ

Do you have this in a smaller size? (ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อะ สมอลเลอะ ไซซ)

Jinta : Can I try it on ?
จินทะ : (แคน ไอ ไทร อิท ออน)
ฉันสามารถลองได้ไหม
Clerk : I’m sorry you can’t have a try-on with this sort of thing.
เคลิร์ค : (ไอ’ม ซอรี ยู แคน’ท แฮฟว อะ ไทร-ออน วิธ ธิส ซอร์ท ออฟ ธิง) ฉันเสียใจด้วยที่คุณไม่สามารถลองชนิด (ประเภท) นี้ได้
Jinta : That’s O. K. I just wanted to see if it’s the right size.
จินทะ : (แธท’ส โอ. เค. ไอ จัสท วอนเทด ทู ซี อิฟ อิท’ส เธอะ ไรท ไซซ)
ไม่เป็นไร ฉันต้องการจะดูถ้ามันเป็นขนาดที่ถูกต้อง
Margaret : I’m afraid that’s a bit too big for you. I think you should take a size “S”.
มาร์กาเร็ท : (ไอ’ม อะเฟรด แธท’ส อะ บิท ทู บิก ฟอ ยู. ไอ ธิง ยู ชูด เทค อะ ไซซ “S”)
ฉันเกรงว่ามันจะขนาดใหญ่ไปสักหน่อย ฉันคิดว่าคุณน่าจะใช้ ขนาด “S”
Jinta : Do You have this in a smaller size ?
จินทะ : (ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อะ สมอลเลอะ ไซซ)
คุณมีขนาดที่เล็กกว่านี้อีกไหม
Clerk : That shirt is available only in a size “M”.
เคลิร์ค : (แธท เชิร์ท อิส แอแวลละเบิล โอนลี อิน อะ ไซซ “เอม”)
เสื้อนั่นมีของขนาดเบอร์ “M”
Jinta : Well, it doesn’t fit me right. But loose fitting things are in fashion, so I don’t care.
จินทะ : (เวล, อิท ดัสซึ่น’ท ฟิท มี ไรท. บัทลูส ฟิททิง ธิงส อา อิน แฟชัน, โซ ไอ โด้น’ท แคร์)
มันขนาดไม่พอดีกับฉัน แต่ขนาดคับๆ ก็อยู่ในความนิยม ดังนั้นฉันจึงไม่สนใจ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 456 times, 1 visits today)