คุณนอนหลับสบายดีไหม ถามเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนอน

Did you have a good sleep? (ดิด ยู แฮฟว อะ กูด สลีพ)
Jintaro    :     Good morning, Mrs. Crossley.
จินทาโร่    :     (กูด มอร์นิง, มิสซิส คลอสเล่ย์.)
สวัสดตอนเช้า
Mrs. Crossley :     Good morning, Jintaro. Did you have a good sleep ?
มิสซิส คลอสเล่ย์ :     (กูด มอร์นิง, จินทาโร่. ดิด ยู แฮฟว อะ กูด สลีพ)
สวัสดีตอนเช้า จินทาโร่ เมื่อคืนคุณนอนหลับ
สบายดีไหม
Jintaro    :     Yes, and how !
จินทาโร่    :     (เยส, แอนด ฮาว !)
สบายดี
Mrs. Crossley :     Good. That shows you’re beginning to settle down here in America.
มิสซิส คลอสเล่ย์ :     (กูด. แธ็ท โชว ยู,อา บิกินนิง ทู เซทเทิล เดาน์ เฮีย อิน อะเมริคะ)
ดี นั่นแสดงว่าคุณเริ่มตั้งถิ่นฐานได้ในอเมริกา
Jintaro    :         Thanks to you folks.
จินทาโร่    :         (แธ็งคส ทู ยู โฟล์คส)
ขอบคุณสำหรับการนับเป็นสมาชิกในประเทศ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 17,920 times, 34 visits today)