คุณต้องการอะไรในวันนี้ ประโยคภาษาอังกฤษกับการซื้อขาย

เวลาไปซื้อของ แม่ค้าก็จะถามว่า คุณต้องการอะไร เราก็บอกสิ่งที่เราอยากจะซื้อไป ถ้าหากเพื่อน ๆ ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาไปซื้อของ ก็ลองฝึกใช้ประโยคที่เราเสนอในวันนี้ดูค่ะ ซึ่งสามารถเป็นประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้า และคุณลูกค้าด้วยเช่นกัน ประโยคง่าย ๆ ที่เอาไว้ถามความต้องการของลูกค้าว่า “วันนี้ต้องการคุณต้องการอะไร” และตัวอย่างคำตอบแบบง่าย ๆ ที่ทำให้สื่อสารกันรู้เรื่องแน่นอน

คุณต้องการอะไรในวันนี้บ้าง

คุณต้องการอะไรบ้างในวันนี้  ภาษาอังกฤษ

A:    What do you need today?
วันนี้คุณต้องการอะไรบ้าง
B:    I’d like a dozen eggs.
ฉันอยากได้ไข่สักหนึ่งโหล
A:    Today eggs are 87 cents a dozen.
วันนี้ไข่โหลละ 87 เซ็นต์
B:    That’ll be all right, thanks.
ไม่เป็นไร ขอบคุณ

โครงสร้างประโยคเดิม สามารถเปลี่ยนให้เป็นประโยคอื่น ๆ ได้ดังนี้
What do you need today?
right now                   ขณะนี้                       What do you need right now?
think                           คิด                              What do you think today?
we                                เรา                              What do we need today?
for this problem    สำหรับปัญหานี้        What do you need for this problem?
they                            เขาทั้งหลาย              What do they need today?

ประโยคภาษาอังกฤษที่จะบอกว่าคุณต้องการจะซื้ออะไร หรืออยากจะได้อะไร พร้อมวิธีการบอกราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
I’d like a box of cookies.
ฉันอยากได้คุ้กกี้หนึ่งกล่อง
Today cookies are 42 cents a box.
วันนี้คุ้กกี้กล่องละ 42 cents a box.
I’d like a can of tuna fish.
ฉันอยากได้ปลาทูนาหนึ่งกระป๋อง
Today tuna is 85 cents a can.
วันนี้ปลาทูนาราคากระป๋องละ 85 เซ็นต์
I’d like a jar of jelly.
ฉันอยากได้เยลลี่หนึ่งกระปุก
Today jelly is 36 cents a jar.
วันนี้เยลลี่กระปุกละ 36 เซ็นต์
I’d like a loaf of bread.
ฉันอยากได้ขนมปัง 1 ก้อน
Today bread is 20 cents a loaf.
วันนี้ขนมปังก้อนละ 20 เซ็นต์

(Visited 1,460 times, 1 visits today)