คุณชอบทำอะไรเวลาว่าง ถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษ

What is your favorite pastime? (ว็อท อิส ยัวร์ เฟเวอริท พาสไทม)
สิ่งหย่อนใจที่คุณชอบคืออะไร
Jinta : What’s your favorite pastime ? Just studying ?
จินทะ : (ว็อท,ส ยัวร์ เฟเวอริท พาสไทม จัสท สทัดดิง)
สิ่งหย่อนใจที่คุณชอบคืออะไร การเรียนหรือ
Alex : You make it sound like I’m a study maniac.
อเลคซ : (ยู เมค อิท เซาน์ด ไลค ไอ’ม อะ สทัดดี เมนิแอค)
คุณทำเสียงคล้ายกับว่าฉันเรียนอย่างคนบ้า
Jinta : Aren’t you ?
จินทะ : (อาร์น’ท ยู)
แล้วคุณใช่ไหมล่ะ
Alex : No ! Doing social work is my pastime.
อเลคซ : (โน ! ดูอิง โซชัล เวิร์ค อิส ไม พาสไทม)
ไม่ไช่ การทำงานให้กับสังคมเป็นสิ่งทำในเวลาว่าง
Jinta : That’s admirable, and how !
จินทะ : (แธ็ท’ส แอดมิราเบิล, แอนด ฮาว!)
นั่นเป็นสิ่งน่าชมเชย อะไรอย่างนี้
Alex : Nothing like that. When I was a kid, I came down with polio. อเลคซ : (น็อททิง ไลค แธ็ท. เว็น ไอ วอส อะ คิด, ไอ เคม ดาวน วิธ โปลิโอ)
ไม่มีอะไรน่าชมเชยอย่างนั้นหรอก ตอนเมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันอ่อนแอด้วยโรคโปลิโอ
Jinta : I didn’t know that.
จินทะ : (ไอ ดิด’นอท โน แธท)
ฉันไม่เคยรู้มาก่อน
Alex : When I was down, I was encouraged by people around me.
I’m just trying to do the same to others.
อเลคซ : (เวน ไอ วอส ดาวน, ไอ วอส เอนเคอริจด ไบ พีเพิล อะเรานด มี. ไอ’ม จัสท ไทรอิง ทู ดู เธอะ เซม ทู อัธเธอะส)
เมื่อฉันอ่อนแอ ฉันได้รับกำลังใจจากผู้คนรอบๆ ตัวฉัน ฉันจึงพยายามที่จะทำให้เหมือนกับคนอื่นๆ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 631 times, 1 visits today)