คุณจำคนนั้นได้หรือเปล่า พูดเป็นภาษาอังกฤษ

หลายครั้งที่เราอยากจะพูดถึงเคยรู้จักหรือเคยพบเห็น แต่จำชื่อไม่ได้ซะแล้ว เลยไปถามเพื่อนว่าคุณจำคนนั้นคนนี้ได้มั้ย พอจะจำได้หรือเปล่านะว่าคน ๆ นั้นคือใคร เพื่อน ๆ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยประโยภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ค่ะ เป็นคำพูดง่าย ๆ ที่สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ทุกวัน พร้อมกันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมาปรับเปลี่ยนการพูดคุยได้

คุณจำคนนี้ได้หรือเปล่า ภาษาอังกฤษ

A:    Do you recognize the girl talking to Mr. Brown?
คุณจำเด็กสาวคนที่กำลังคุยกับนายบราวน์ได้ไหม
B:    Of course.  I know the girl he’s talking to.
จำได้ ฉันรู้จักเด็กสาวคนที่เขากำลังพูดด้วย
A:    Well then, whom is he talking to?
เขากำลังพูดกับใครล่ะ
B:    That’s Dorothy Lones, Mary’s good friend.
ดอร์ธีโลนส์ เพื่อนของแม่รี่ไงล่ะ

ประยุกต์การพูดด้วยประโยคอื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กัน
Do you recognize the girl talking to Mr. Brown?
standing by the door                        ยืนอยู่ใกล้ประตู                         Do you recognize the girl standing by the door?
walking across the room                เดินข้ามห้อง                              Do you recognize the girl walking across the room?
carrying the blue purse                  ถือกระเป๋าสตางค์สีน้ำเงิน      Do you recognize the girl carrying the blue purse?
wearing the yellow dress                สวมชุดสีเหลือง                        Do you recognize the girl wearing the yellow dress?
shaking hands with Mr. Brown    จับมือกับนายบราวน์                 Do you recognize the girl shaking hands with Mr. Brown?

ประโยคอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพูดเพื่อเตือนความจำเกี่ยวกับบุคคลอื่น
He’s talking to a girl.
เขากำลังพูดกับเด็กสาวคนหนึ่ง
I know the girl he’s talking to.
ฉันรู้จักเด็กสาวที่เขากำลังคุยด้วย
He’s looking at a girl.
เขากำลังจ้องดูเด็กสาวคนหนึ่ง
I know the girl he’s looking at.
ฉันรู้จักเด็กสาวคนที่เขากำลังจ้องดู
He’s speaking about a girl.
เขากำลังพูดถึงเด็กสาวคนหนึ่ง
I know the girl he’s speaking about.
ฉันรู้จักเด็กสาวคนที่เขากำลังพูดถึง
He’s standing beside a girl.
เขากำลังยืนอยู่ข้างๆ เด็กสาวคนหนึ่ง
I know the girl he’s standing beside.
ฉันรู้จักเด็กสาวคนที่เขากำลังยืนอยู่ข้างๆ

(Visited 479 times, 1 visits today)