คุณจะมีบริการหลังการขายไหม ถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

Will you do after-sales service? (วิล ยู ดู อาฟเทอะ-เซลส เซอวิส)
คุณจะมีบริการหลังการขายไหม
Jinta : Will you do after-sales service on this sweat shirt ?
จินทะ : (วิล ยู ดู อาฟเทอะ-เซลส เซอวิส ออน ธิส สเวท เชิร์ท)
เสื้อตัวนี้คุณจะมีการบริการหลังการซื้อขายไหม
Clerk : If you should find it defective, we would change it with a new one, or if you want your money back, we’d refund it.
เคลิร์ค : (อิฟ ยู ชูด ไฟด อิท ดิเฟคทิฟว, วี วูด ชาดจ อิท วิธ อะ นิว วัน, ออ อิฟ ยู ว้อนท ยัวร์ มันนี่ แบค, วี,ด รีฟันด อิท)
ถ้าคุณเห็นว่ามันไม่สมบูรณ์ (ข้อเสียหาย) เราจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ หรือถ้าคุณต้องการเงินคืนเราจะคืนให้
Jinta : That would be nice.
จินทะ : (แธ็ท วูด บี ไนซ)
นั้นมันดีมาก
Clerk : I don’t think it’ll shrink. It’s shrink-proof.
เคลิร์ค : (ไอ โด้น’ท ธิงค อิท’ล ชริงค. อิท’ส ชริงค-พรูฟ)
ฉันไม่คิดว่ามันจะหด มันกันการหดแล้ว
Jinta : I don’t need the guarantee against shrinkage.
จินทะ : (ไอ โด้น’ท นีด เธอะ การันที อะเกนสท ชริงคิจ)
ฉันไม่ต้องการการประกันการหดตัว
Clerk : Why not ?
เคลิร์ค : (วาย น็อท)
ทำไมถึงไม่ต้องการละ
Jinta : If it shrinks, it’ll fit me.
จินทะ : (อิฟ อิท ชริงคส, อิท’ล ฟิท มี)
ถ้ามันหดตัวลง มันจะพอดีกับตัวฉัน
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 1,227 times, 1 visits today)