คุณควรจะมองด้านที่มองเห็นชัด ๆ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

You ought to look at the bright side of things! (ยู ออท ทู ลุค แอท เธอะ ไบรท ไซด ออฟ ธิงส)

Jinta : Perhaps she’s dropping a hint by not showing up on time.
She doesn’t want to ….
จินทะ : (เพอแฮพส ชี’ส ดรอพพิง อะ ฮินท ไบ นอท โชวิง อัพ ออน ไทม.
ชี ดัสซึ่น’ท ว้อนท ทู….
บางทีหล่อนพูดเป็นนัยว่าจะไม่มาตรงเวลา หล่อนไม่ต้องการที่….
Ice Cream Man : Come on, you ought to look at the bright side of things.
ไอซ ครีม แมน : (คัม ออน, ยู ออท ทู ลุค แอท เธอะ ไบรท ไซด ออฟ ธิงส)
มาเถอะคุณควรจะมองด้านที่มองเห็นชัดๆ
Jinta    : Wait a minute. She has applied to be a cheerleader.
จินทะ : (เวท อะ มินนิท. ชี แฮส อะไพลด ทู บี อะ เชียร์ลีดเดอะ)
เดี๋ยวคอยสักครู่ หล่อนไปสมัครเป็นเชียร์ลีดเดอร์
Ice Cram Man : And ?
ไอซ ครีม แมน : (แอนด)
และ
Jinta    : She must have passed the selection test.
She may be busy with those varsity star players by this time.
จินทะ : (ชี มัสท แฮฟว พาสด เธอะ ซีเลดชัน เทสท.
ชี เมย์ บี บิชซี วิธ โฮส วาร์ซิที สทาร์ เพลเออะ ไบ ธิส ไทม)
หล่อนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกตัว บางครั้งหล่อนอาจยุ่งกับการเป็นผู้เล่น ดาราของทีมในเวลานี้
Ice Cream Man : Your imagination is going a bit too far.
ไอซ ครีม แมน : (ยัว อิแมจจะเนชัน อิส โกอิง อะ บิท ฟาร์)
จิตนาการของคุณจะไปไกลแล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 154 times, 1 visits today)