คุณครูเรียกชื่อฉัน หรือฉันถูกเรียกชื่อ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก

I was called on by the teacher.

(ไอ วอส คอลด ออน ไบ เธอะ ทีชเชอะ)
คุณครูเรียกชื่อคุณ
Alex : Hey, Jinta ! Wake up !
อเลคซ : (เฮย์, จินทะ ! เวค อัพ !)
จินทะ ตื่นๆ !
Jinta : (Still half-asleep) What ? Has Miss Grind called on me ?
จินทะ : ((สทิล ฮาลฟ อัสลีพ) ว็อท แฮส มิส ไกรด คอลด ออน มี)
(ยังงัวเงย) อะไร หรือว่ามิสไกรดเรียกชื่อฉัน
Alex    : Yeah, she called on you about Washington. Quick !
อเลคซ : (เย, ชี คอลด ออน ยู อะเบาท วอชิงทัน. ควิค !)
หล่อนเรียกคุณเกี่ยวกับเรื่องวอชิงตันเร็ว !
Jinta    : Hmmm… Washington is the first president of the
United States.
จินทะ : (อืมมมม… วอชิงทัน อิส เธอะ เฟิร์สท เพรสซิตันท ออฟ
เธอะ    เธอะ ยูไนทิด สเทาซ)
อืมม์…วอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา
Class : (Laughter)
คลาส : (ลาฟเทอะ)
เสียงหัวเราะ
Miss Grind : Who asked you about George Washington ?
I asked you where Washington the capital was.
มิส ไกรด : (ฮู อาคสด ยู อะเบาท ยอจ์ช วอชิงทัน ไอ อาคสด ยู แว วอชิงทัน เธอะ แคพพิทัล วอส)
ใครถามคุณเกี่ยวกับ ยอจ์ช วอชิงทัน ฉันถามคุณว่า เมืองหลวงของวอชิงตันอยู่ที่ไทน
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 322 times, 1 visits today)