คุณกำลังทำอะไรอยู่ สอบถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษ

การสอบถามเป็นภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เพื่อจะถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถรับรู้ได้ว่ากิจกรรมที่เค้ากำลังทำอยู่ตอนนี้คืออะไร และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบประโยคเพื่อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ได้อีกด้วย มาดูบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ดูค่ะ

คุณกำลังทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ

A:    Please sit down and talk to me.
(โปรดนั่งคุยกับฉันหน่อยซี)
B:    Are you typing a letter?
(คุณกำลังพิมพ์จดหมายใช่ไหม)
A:    Yes, I am.  What are you doing?
(ใช่ คุณกำลังทำอะไร)
B:    At the moment, I’m looking for someone.
(ขณะนี้ ฉันกำลังมองหาใครคนหนึ่ง)

เพื่อน ๆ สามารถปรับเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษได้แบบง่าย ๆ
What are you doing?
watching         กำลังดู                                                What are you watching?
they                  เขาทั้งหลาย                                      What are they doing?
were                 ใช้กับ They, We และ You            What were you doing?
writing            กำลังเขียน                                          What are you writing?

หรือจะลองสอบถามการกระทำต่าง ๆ ในขณะนั้นว่าเค้ากำลังทำอะไรอยู่ได้ง่าย ๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้
Are you painting a picture?
คุณกำลังระบายสีภาพหรือ
No, I’m just walking around.
เปล่า ฉันเพียงเดินเล่นรอบๆ เท่านั้น
Are you watching television?
คุณกำลังดูโทรทัศน์หรือ
No, I’m just resting a bit.
เปล่า ฉันกำลังพักผ่อนนิดหน่อย
Are you listening to a record?
คุณกำลังฟังแผ่นเสียงหรือ
No, I’m getting ready for dinner.
เปล่า ฉันกำลังเตรียมรับประทานอาหารเย็น
Are you writing a report?
คุณกำลังเขียนรายงานหรือ
No, I’m practicing English with you.
เปล่า ฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับคุณ

(Visited 10,821 times, 3 visits today)