คุณกำลังขับรถเร็วเกินไป พูดเตือนสติเป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามีประโยคภาษาอังกฤษไว้พูดกับเพื่อนที่ชอบขับรถเร็ว ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้พูดเตือนสติกันหน่อย  ลองมาดูกันค่ะว่าเหตุการณ์สมมติในวันนี้เพื่อน ๆ จะเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษอะไรได้บ้าง

คุณกำลังขับรถเร็วเกินไป

(ยู’ อา โกอิง ทู ฟาสท)

Jinta : Will you do me a favor, Joe ?
จินทะ : (วิล ยู ดู มี อะ เฟเวอะ, โจ)
คุณช่วยสงเคราะห์ฉันหน่อยได้ไหม โจ
Joe : What’s that ?
โจ : (ว็อท,ส แธท)
อะไรหรือ
Jinta : You see… uh… there’s a dog waiting for me and I wonder if you can’t….
จินทะ : (ยู ซี… อา… แธ,ส อะ ด็อก เวททิง ฟอ มี แอนด ไอ วันเดอะ อิฟ ยู แคน,ท….)
คุณทำได้… อา… มีสุนัขที่จะคอยฉันอยู่และฉันเกรงว่าถ้าคุณไม่…
Alex : Cut it, Jinta ! Don’t listen to him, Joe. Now, step on it.
We’ve got to hurry.
อเลคซ : (คัท อิท, จินทะ ! โด้น’ท ลิสเซิน ทู ฮิม, โจ. นาว, สเทพ ออน อิท. วี’แฮฟว กอท ทู เฮอรี่)
หยุดน่าจินทะ โจอย่าไปฟังเขา เร่งหน่อยเถอะ พวกเราควรจะรีบไป
Jinta : Hit the brake ! The light’s against us !
จินทะ : (ฮิท เธอะ เบรค ! เธอะ ไลท’ส อะเกนสท อัส !)
เหยียบเบรคสิ. ไฟนั่นให้หยุด
Joe : Too late to stop.
โจ : (ทู เลท ทู สทอพ)
สายไปแล้วที่จะหยุด
Alex : Ah, you ignored the light. And you’re going too fast.
อเลคซ : (อา, ยู อิกนอร์ด เธอะ ไลท. แอนด ยู’อา โกอิง ทู ฟาสท)
คุณไม่สนไจไฟนั่นเลย และคุณก็ขับเร็วเกินไป
Joe : Who asked me to hurry ?
โจ : (ฮู อาสค มี ทู เฮอรี)
ใครกันที่ขอร้องฉันให้รีบ
Alex : It’s me, but not this fast.
อเลคซ : (อิท’ส มี, บัท น็อท ธิส ฟาสท)
ฉันเอง แต่ไม่ใช่ให้เร็วแบบนี้
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 1,566 times, 1 visits today)