คำอุทานภาษาอังกฤษไว้แสดงความรู้สึก และน่าสนใจ

เวลาเราตกใจ หรือประหลาดใจ เรามักจะมีคำอุทานส่วนตัวที่ออกมาโดยไม่รู้ตัว และในหนังต่างประเทศ เราก็จะได้ยินตัวละครอุทานออกมา ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายอย่างไรบ้าง หรือคำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวละครรู้สึกอะไรอยู่ วันนี้เรามีคำอุทานภาษาอังกฤษให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ภาษา และความรู้สึกของเพื่อนชาวต่างชาติ ลองมาดูกันค่ะว่ามีคำอะไรน่าสนใจบ้าง

คำอุทานภาษาอังกฤษน่าสนใจ

คำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทาน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Interjections เป็นคำที่ไว้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายคำ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในช่วงเวลานั้น ๆ

Ack เป็นคำที่สื่อสารให้เห็นถึงความรังเกียจ

Ah แสดงให้เห็นว่ากำลังรู้สึกดี หรือความโล่งอก (มักจะออกเสียงยาว ๆ )

Alas  ใช้แสดงความเศร้าโศก หรือความสงสาร  เช่น Alas, Her rabbit’s dead now.

Dear ใช้แสดงความโศกเศร้า ความประหลาดใจ หรือความเสียใจ เช่น  Dear me! I’m late again. Dear me, what shall I do?

Ouch ใช้แสดงความรู้สึกเจ็บปวด เมื่อได้รับบาดเจ็บ เช่น Ouch! That hurts!

Hooray/Hurray ใช้แสดงความดีใจ เช่น Hurray! We won the match.

Bravo ใช้แสดงความรู้สึกเห็นชอบ หรือการแสดงความชื่นชม เช่น Bravo! That was a great match.

Oops ใช้เพื่อบอกการรับรู้ถึงความประหลาดใจ หรือการทำอะไรผิดพลาด เช่น Oops! I did it again.

Yum เพื่อแสคงวามชื่นชม หรือความชอบในความอร่อยของอาหารที่ได้ทานไป เช่น Yum, This icecream’s delicious

(Visited 792 times, 1 visits today)