คำพูดสุภาพ ๆ เวลาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในภาษาอังกฤษ

หากเพื่อน ๆ ต้องการขอความช่วยเหลือจากบุคคลชาวต่างชาติอย่างสุภาพ ในภาษาอังกฤษก็มีคำที่แสดงถึงความสุภาพ และให้ความเคารพกับผู้อื่นในการพูดเช่นเดียวกันกับภาษาไทยค่ะ โดยเพื่อน ๆ สามารถใช้รูปแบบประโยคที่สามารถเอาไปปรับใชักันได้ ลองมาดูกันเลยค่ะ

ประโยคขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพในภาษาอังกฤษ

ถ้าคุณกำลังนั่งทานอาหารอยู่ แล้วอยากให้คนช่วยส่งน้ำตาลมาให้หน่อย คุณสามารถพูดได้หลายรูปแบบในประโยคสุภาพ ๆ ดังนี้ค่ะ

คุณช่วยส่งน้ำตาลให้ฉันหน่อยได้มั้ย  เป็นภาอังกฤษ

การขอร้องอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษ

Will you………? 

Will you pass me the sugar please?

Would you………..?

Would you pass me the sugar?

Would you please…………?

Would you please pass me the sugar?

Could you please……..?

Could you please pass me the sugar?

Could you possibly……..?

Could you possibly pass me the sugar?

Would you kindly………….?

Would you kindly pass me the sugar?

Would you be so kind as to……………?

Would you be so kind as to pass me the sugar?

Would you mind……………?

Would you mind passing me the sugar?

ทุกประโยคจะตามด้วย V.1 แต่ประโยค Would you mind จะตามด้วย V.ing นะคะ

ขอให้สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษค่ะ

(Visited 4,383 times, 1 visits today)