สำนวน“คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้อง”ภาษาอังกฤษใช้

“born with a silver spoon in one’s mouth”

ความหมาย

เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

One man is born with a silver spoon in his mouth, and another with a wooden ladle. (Goldsmith’s The Citizen of the World)

เขาโชคดีที่เกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้อง มีบริวารแวดล้อมคอยรับใช้อยู่ตลอดเวลา

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “born with a silver spoon in one’s mouth” มาจากความจริงที่ว่า เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวย มักจะได้รับการป้อนอาหารโดยใช้ช้อนเงิน สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าที่พบในหนังสือ Scottish Prov­erbs เขียนโดย James Kelly ในปี 1721 : ‘Every­man is no born with a silver spoon in hismouth.’ และ James Kelly ก็ได้เขียนคำอธิบายไว้ว่า ‘ทุกคนไม่ได้เกิดมามั่งคั่งร่ำรวย แต่จะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ

สำนวนไทย ”คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้อง” บางครั้งก็พูดว่า ‘‘คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด” ให้การเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษที่กล่าวว่า เกิดมาก็มีช้อนเงินอยู่ในปาก สำนวนไทยใช้คำกริยา ‘คาบ’ ซึ่งก็หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ เอาปากงับไว้ สิ่งที่คาบมิใช่ช้อนเงินอย่างเดียว ยังมีช้อนทองอีกด้วย การที่สำนวนไทยกล่าวถึงช้อนเงินและช้อนทองก็อาจจะเป็นเพราะคนไทยนิยมการเติมสร้อยคำให้ยาวออกไป เมื่อกล่าวถึงช้อนเงินก็เติมสร้อย ‘ช้อนทอง’ ไปด้วย สำนวน ‘’คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้อง” อาจจะเป็นสำนวนที่คนไทยเอาการเปรียบเทียบของสำนวนอังกฤษมาดัดแปลงโดยใช้คำต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่ยังมีความหมายเหมือนเดิม คือ เกิดมาก็ร่ำรวย เพราะมีพ่อแม่ที่มีฐานะดี

(Visited 1,705 times, 1 visits today)