ความหมายและการใช้ LAY and LIE ในภาษาอังกฤษ

Lay (เลย์) เป็นกริยาประเภท transitive verb ต้องตามด้วย object มีความหมายว่า to put down carefully; to put down flat แปลว่า “วาง, รางราบพื้น, ก่อตั้ง” กริยาตัวนี้สามารถผันเป็น lay, laying, laid, laid
ตัวอย่าง
I laid the books on the chair.
ผมวางหนังสือบนเก้าอี้
Lay the tent down on the grass.
วางเต้นท์ไว้บนหญ้านั่นแหละ
They will lay the cornerstone tomorrow.
พากเขาจะก่อหินมุมตึกพรุ่งนี้
lie (ลาย) เป็นกริยาประเภท intransitive verb หรือกริยาที่ไม่มีกรรมรับ หมายถึง to be down, to be flat แปลว่า “นอน, วางแผ่” กริยาตัวนี้สามารถผันเป็น lie, lying, lay, lain
ตัวอย่าง
Your coat is lying on the floor.
เสื้อคลุมของคุณวางอยู่บนพื้น
Don’t lie in bed all day. Get up and do some work.
อย่านอนตลอดวัน ลุกขึ้นและไปทำงาน
I lay motionless for ten minutes.
ผมนอนนิ่งเป็นเวลา 10 นาที
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 766 times, 1 visits today)