ความหมายสำนวน“under dog”

“เบี้ยล่าง”

ความหมาย

คนที่ไม่มีอำนาจ ตกอยู่ใต้อำนาจของคนอื่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

He is under dog and nobody cares for what he thinks.

เขารู้สึกเจ็บใจที่ตกเป็นเบี้ยล่างคนอื่นอยู่ร่ำไป

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “under dog” และสำนวนไทย “เบี้ยล่าง” มีความหมายตรงข้ามกับ “top dog” และ “เบี้ยบน” คือหมายถึง ผู้ไม่มีกำลังอำนาจ หรืออิทธิพล ผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของคนอื่น สำนวนอังกฤษ “top dog” และ “under dog” ไม่ใช้ article ‘a’  ‘an’ หรือ ‘the’ นำหน้า

(Visited 143 times, 1 visits today)