ความหมายสำนวน“top dog”

“เบี้ยบน”

ความหมาย

คนซึ่งมีกำลังอำนาจ อิทธิพล หรือฐานะเหนือกว่า

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Be careful what you say to him because he’s top dog in the office.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“อันพ่อมึงเป็นแขกที่แปลงเพศ

มิใช่ผู้วิเศษลอยเวหน

พญาแขกก็คนกูก็คน

ใครจะเป็น เบี้ยบน มาลองดู”

(เสภาพญาราชวังสัน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “top dog” เปรียบกับสุนัข ส่วน สำนวนไทย “เบี้ยบน” เปรียบกับ ‘เบี้ย’ สำนวนคู่นี้มีความหมายตรงกัน หมายถึง ผู้ที่มีกำลัง อำนาจ อิทธิพล หรือฐานะเหนือกว่า หรือเป็นต่อ สำนวนอังกฤษ “top dog” และสำนวนไทย ‘’เบี้ยบน” มีความหมายตรงข้ามกับสำนวนอังกฤษ “under dog” และสำนวนไทย “เบี้ยล่าง”

(Visited 446 times, 1 visits today)