ความหมายสำนวน“see which way the wind is blowing”

“ดูทิศทางลม’’

ความหมาย

ดูว่าสถานการณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร คนกำลังคิดหรือทำอะไรอยู่ จะเกิดเหตุการณ์อะไรในอนาคต ก่อนที่ตนเองจะลงมือทำสิ่งใดลงไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He needed to see which way the wind was blowing before he told them his plans. (Longman Dictionary of English Idioms)

ดูทิศทางลมให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูด หรือลงมือทำสิ่งใด มิฉะนั้นคุณอาจจะต้องเสียใจภายหลัง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “see which way the wind is blowing”มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนไทย ‘’ดูทิศทางลม” สำนวนทั้งคู่มาจากการแล่นเรือต้องอาศัยลม คนแล่นเรือจะต้องดูทิศทางลมว่า ลมพัดจากทิศไหนไปทิศไหน เพื่อจะได้แล่นเรือตามลม เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง ก่อนที่ตนเองจะลงมือทำสิ่งใด ควรดูสถานการณ์ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร ใครกำลังคิดหรือทำอะไรอยู่ หรือเหตุการณ์อะไรมีท่าทีจะเกิดขึ้น

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ “see which way the wind is blowing” คือ “see which way (how) the cat jumps” เป็นสำนวนเก่าค่อนข้างจะล้าสมัย คงจะมาจากกีฬาล่าแมวของคนอังกฤษอเมริกัน ก่อนจะยิงคนล่าต้องรอดูให้ดีว่า แมวจะกระโดดท่าไหน อย่างไร เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง ดูว่าคนอื่นกำลังคิดหรือทำอะไรอยู่ ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดลงไป เช่น He wants to see which way the cat jumps before he makes a decision. (Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทยซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ “ดูทิศทางลม” คือ “ดูตาม้าตาเรือ” สำนวนนี้มาจากการเล่นหมากรุก ซึ่งมีตัวหมากสองตัว ตัวหนึ่งเรียก ‘ม้า’ อีกตัวหนึ่งเรียก ‘เรือ’ ‘ม้า’ เดินตามเฉียงทะแยงทำให้สังเกตยาก ส่วน ‘เรือ’ เดินตามยาวไปได้สุดกระดาน เวลาเดินหมากคนอาจจะเผลอเอา ‘ม้า’ ไปให้ ‘เรือ’ กิน เพราะ ‘เรือ’เดินได้ไกลกว่า ทำให้ต้องเสียหมากของตนไป การเดินหมากจึงต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้าม คำนี้เลยกลายเป็นสำนวนพูดเตือนให้ระมัดระวังทั้งข้างหน้าข้างหลัง ไม่ให้ซุ่มซ่าม เวลาที่จะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้พินิจพิเคราะห์ดูให้ดี เช่น เขาไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดี บุ่มบ่าม ทำไปจนเกิดเรื่องขึ้น

(Visited 695 times, 1 visits today)