ความหมายสำนวน“root”

“ต้นตอ”

ความหมาย

แหล่งกำเนิด ต้นเหตุที่เกิดเรื่อง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นาม; สำนวนไทย นาม

ตัวอย่าง

Is money the root of all evil ?

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

เขาพยายามสืบหาต้นตอ ที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายนี้ขึ้น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “root” มาจากพืช ในการปลูกพืชนั้น รากจะงอกจากเมล็ด หลังจากนั้นรากจะช่วยดูดน้ำและอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญงอกงามต่อไป เมื่อใช้เป็นสำนวน “root” หมายถึง แหล่งกำเนิดต้นเหตุของสิ่งต่างๆ เรื่องต่างๆ เช่น the root of the trouble ต้นเหตุของความยุ่งยาก บางทีก็ใช้เป็นคำคุณศัพท์ เช่น the root cause

สำนวนไทย ”ต้นตอ” เปรียบต้นเหตุที่เกิดเรื่องกับตอไม้ที่ถูกตัดลำต้นเหลือแต่ตอ ถ้าดูแต่ลำต้นหรือกิ่งก้านตลอดจนดอก ใบ ลูก ก็จะไม่ทราบว่าตัดมาจาก ต้นไหน ต่อเมื่อได้ดูตอที่เป็นลำต้นที่เกิดของมันแท้ๆ จึงรู้ (ตอ หมายถึงโคนไม้ที่ตัดต้นออกแล้ว ท่อนไม้ที่ปักจมหรือเกือบจมอยู่ในดิน) “ต้นตอ’’ จึงหมายถึงต้นเหตุที่เกิดเรื่องต่างๆ สำนวนไทยเปรียบต้นเหตุที่เกิดเรื่องกับพืชเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ แต่สำนวนไทยเปรียบกับตอ ส่วนสำนวนอังกฤษเปรียบกับราก

(Visited 82 times, 1 visits today)