ความหมายสำนวน“jack of all trades”

“รู้อย่างเป็ด”

ความหมาย

รู้อะไรหลายๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริง หรือ เก่งสักอย่าง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Most of the employees in big companies today are jacks of all trades. They are expected to learn the work of every section though not thoroughly.

คุณคิดว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน รู้อย่างเป็ด หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “jack of all trades” มาจากคำพังเพยโบราณคือ ‘jack of all trades (and) master of none’ หมายถึง รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง มักจะใช้เป็นคำเตือน หรือข้อเสนอแนะให้คนเราเรียนรู้ หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว แต่ทำให้ได้ดีๆ

สำนวนไทย “รู้อย่างเป็ด’’ เอาเป็ดมาเปรียบ โดยธรรมชาติเป็ดเป็นสัตว์ทำได้หลายอย่าง เดินก็ได้ บินก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ แต่ไม่เก่งสักอย่าง เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึง รู้อะไรหลายๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริง หรือเก่ง สักอย่าง

(Visited 4,340 times, 14 visits today)