ความหมายสำนวน“give someone the cold shoulder”

“เย็นชา”

ความหมาย

ไม่มีน้ำจิตน้ำใจ ทำเฉยๆ ไม่รู้ไม่ชี้ อาจจะเพราะโกรธ หรือไม่พอใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทย วิเศษณ์

ตัวอย่าง

…I got mixed reactions from the men. Those I didn’t know, or who hadn’t worked with me …were very cool, they sort of gave me the cold shoulder.

(Dialy Mirror 4 Sept 75)

เธอปฏิบัติต่อเขาอย่างเย็นชา เพราะยังไม่หายโกรธ

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกัน และคนไทยมีความคิดตรงกันในการ

เปรียบความไม่มีไมตรีจิตกับความเย็น สำนวนอังกฤษใช้ ‘’ไหล่เย็น’’ ส่วนคนไทยใช้ “เย็นชา” หรือ “ชาเย็น’ คำ ‘ชา’ หมายถึง ความรู้สึกคล้ายเป็นเหน็บ ไม่ค่อยมีความรู้สึก “เย็นชา” เป็นสำนวนหมายถึง ไม่แสดง ความรู้สึก ทำเฉยๆ อาจจะเป็นเพราะความไม่พอใจ สำนวนอังกฤษ “give someone the cold shoulder’ มีการใช้ที่ต่างกันออกไป คือ “get the cold shoulder’ หมายถึง ไม่ได้รับไมตรีจิต ถูกปฎิบัติอย่างไม่แยแส เช่น We keep getting the cold shoulder from our neighbours these days, because of the argu­ment we had last week. (Longman Dictionary of English Idioms) “cold-shoulder” อาจจะใช้เป็นกริยา หมายถึง การปฎบัติอย่างเย็นชา เช่น I was cold-shouldered at the party last night.

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ “เย็นชา” คือ “ปั้นปึ่ง” บางทีใช้พูดกับ “เย็นชา’, ด้วย คือ “เย็นชาปั้นปึ่ง’’ หมายถึง แสดงกริยาท่าที ให้เห์นว่าเป็นใหญ่เป็นโต ไม่แยแสอะไร เช่น

“ครั้นเหลือบแลมันก็จะว่าเล่นตัวแลเล่นตา

ครั้นเดินเฉยไม่เงยหน้า มันก็จะนินทาว่า

ทำปั้นปึ่ง”

(เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์)

(Visited 485 times, 1 visits today)