ความหมายสำนวน“chicken-hearted”

“ใจเป็นปลาซิว”

ความหมาย

ขี้ขลาด ตกใจง่าย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษคุณศัพท์ สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

I can’t imagine Albert becoming a police of­ficer; as a boy he was always so chicken hearted.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage

“พระสังข์สรวลสันส์กลั้นหัวร่อ

ยิ้มพลางทางตรัสตัดพ้อ

เอออะไร ใจคอเหมือนปลาซิว”

(สังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

คำอธิบาย

ลูกไก่เป็นสัตว์ที่ขี้ขลาด ตกใจง่าย เวลาที่มันได้ยินเสียงหรือได้รับอันตรายที่เล็กน้อยที่สุด มันจะรีบวิ่งไปหาแม่ไก่ เพื่อหาที่กำบังภัย คนอังกฤษอเมริกันจึงนำธรรมชาติของลูกไก่ มาเปรียบกับคนขี้ขลาด กลัวหรือตกใจง่าย และเกิดสำนวน ‘‘chicken-hearted’’ ขึ้น สำนวนนี้บางที

ที่ใช้ “chicken-livered” เปรียบกับลูกไก่เช่นกัน แต่เปรียบกับตับไก่ แทนที่จะเป็นหัวใจไก่ สำนวน “white- livered” หรือ ‘ตับขาว’ ที่หมายถึงขี้ขลาดตาขาวเช่นกัน

สำนวนไทย “ใจเป็นปลาซิว’’ มีความหมายเหมือนกับ “chicken-hearted” แต่แทนที่จะเปรียบกับลูกไก่ คนไทยเปรียบกับ ปลาซิว ซึ่งเป็นปลาชั้นดีหนึ่งตัวเล็กๆ ตายง่าย เมื่อเอาขึ้นจากน้ำก็ตาย คนไทยจึงนำมาเปรียบกับคนขี้ขลาด ใจเสาะ บางทีพูดว่า “ใจเสาะเป็นปลาซิว”

(Visited 449 times, 1 visits today)