ความหมายสำนวน“as white as a sheet

“(หน้า) ซีดเป็นไก่ต้ม”

ความหมาย

หน้าซีดขาว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

He looked as white as a sheet. I knew then that I was about to discover his secret. (Longman Dictionary of English Idioms)

เมื่อถูกจับได้ว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป หน้าของเขาซีดเป็นไก่ต้มเลย

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันเปรียบหน้าที่ซีดขาว เพราะความกลัวสุดขีด หรือไม่สบายกับแผ่นกระดาษขาว ส่วนคนไทยเปรียบกับไก่ที่ต้มจนเป็นสีซีดขาว อย่างไรก็ตามสิ่งที่นำมาเปรียบคือ กระดาษและไก่ต้ม ต่างก็มีสีขาวเช่นเดียวกับหน้าที่ซีด จนดูเหมือนเป็นสีขาว และปรกติคนเราจะหน้าซีดขาว เมื่อตกใจกลัว หรือเจ็บไข้ไม่สบาย

(Visited 862 times, 1 visits today)